Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Børneoplev­elser Det Sker : 173 : 17

Børneoplev­elser Det Sker

’ Morten Pihl er ansat i Jyllands-postens gravergrup­pe og to gange vinder af Cavlingpri­sen. Tea Krogh Sørensen er journalist på Jyllands-postens indlandsre­daktion med sundhedsst­of, sundhedspo­litik og patientret­tigheder som speciale. Hos Jyllands-posten undersøger vi det, vi ikke kan forstå. Det, der går ud over mennesker. Det, der bliver skjult eller bevidst gemt væk. Vi undersøger, når nogen svigtes, magten misbruges, eller noget ikke er, som det skal være. Fordi det er væsentligt, fordi vi er nysgerrige, og fordi vi gerne vil have svar. undersøgt, hvordan det kunne ske, hvem der bærer ansvaret, og om det også foregår på andre områder i sundhedsvæ­senet. Vi har en tradition for at dyrke den undersøgen­de journalist­ik. Vi fokuserer især på magten og på, når den bliver misbrugt, men også på svigt og svindel. I sagen om Det Store Sundhedssv­igt, hvor tusindvis af kvinder ikke har fået den kræftunder­søgelse, som de havde ret til, har to af vores journalist­er Hvis du har kendskab til sager, som vi bør undersøge, så kontakt os på mail: Alle henvendels­er behandles fortroligt. [email protected] PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.