Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Viden : 27 : 27

Viden

27 Viden Søndag den 23. juni 2019 . For 5.000 år siden begav Jamnaja-folket sig ud på et aggressivt erobringst­ogt tværs over Europa. Det gik bl.a. ud over Storbritan­nien, hvor praktisk talt hele den oprindelig­e befolkning gik til grunde. Sådan bredte Jamnaja-folket sig Arkæologis­ke og genetiske vidnesbyrd viser, at det kun tog Jamnaja-folket et par hundrede år at bevæge sig fra et sted nord for Sortehavet og Kaukasus og brede sig ud over Europa. Dna-bevis for Jamnajafol­kets tilstedevæ­relse Klokkebæge­rkulturen breder sig (ikke dens mennesker) Folkevandr­ing 1. 5 .000 år For ca. siden. Jamnaja- folket når det sydøstlige Europa. 2. 4.900 år For ca. siden. Nogle mennesker fra den snore- keramiske kultur har et betydeligt slægtskab med Jamnajafol­ket. 3. 4.700 år For ca. siden. De første mennesker fra klokke- bægerkultu­ren viser sig. 6 4. 4.600-4.500 år For ca. siden. Klokkebæge­rkulturen breder 4 sig østpå, og nogle Jamnaja- 2 beslægtede mennesker fra den snorekeram­iske kultur bliver 1 klokkebæge­rmennesker. 5 5. 4.500 år For ca. siden. Jamnaja-klokkebæge­r- 3 mennesker når frem til Den Iberiske Halvø. 6. 4.400 år For ca. siden. Jamnaja-klokkebæge­r- mennesker når frem til Storbritan­nien. KILDE: EHF GRAFIK: RK PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.