Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 58 : 6

Sport

Indblik WEEKEND BIBLIOTEKE­R Her skal ingen købe noget, men der skal alligevel kunder ind i butikken Biblioteke­t er måske samfundets sidste ikke-kommerciel­le rum, hvor folk på tværs af skel kan mødes. Men nedskæring­er truer med at erodere den demokratis­ke bastion. STEFFEN MOESTRUP [email protected] | FLERE ARRANGEMEN­TER – På biblioteke­rne teresseret i og optaget af. Også det der måske ikke altid er så direkte aflæseligt.« lidt autoritet for store institutio­ner. Men det er ikke sådan, når man laver brugerinvo­lvering, at der er en til en bevægelse mellem det udtalte ønske og det, vi så tilbyder. Altså at vi gør præcist det, folk svarer, de gerne vil have. Vi analyserer, interviewe­r og undersøger for grave dybt nok til at finde de behov, der måske ikke er så udtalte, men som har den største effekt på et problem. Og så har vi altid +64 pct. Men det her med at være så brugerorie­nteret – er der nogen slagsider ved det? Jeg tænker, at man mister noget autoritet, når man ikke længere siger ”I skal læse det her”, men spørger, hvad har I lyst til, og så giver folk det? 22.215 13.498 »Jeg tror egentlig altid, det er godt at miste 2011 2017 2017 MERE DIGITALT MATERIALE – E-bøger 7.172.930 +325,5 pct. 2.203.881 2014 2017 6 | PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.