Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 62 : 10

Sport

Indblik WEEKEND KORRUPTION Skandale i Brasilien: Mistanken om sammensvær­gelse mod Lula vokser SIMON AABECH [email protected] | D SAGENS HOVEDPERSO­NER ommeren Sergio ”SuperMoro” Moro havde indtil for to uger siden ifølge en stor del af den brasilians­ke befolkning formentlig fortjent at få opsat en guldstatue af sig selv. I flere år formåede Moro at fælde magthavern­e én for én i den omfattende bestikkels­es- og korruption­sskandale kendt som ”Operação Lava Jato” (”Operation Bilvask”), og da Moro i 2017 var ansvarlig for fængslinge­n af den tidligere brasilians­ke præsident Luiz Inácio Lula da Silva, var det kronen på værket, og Moro fik superhelte­status blandt sine tilhængere. Lula da Silva eller Lula, som han er kendt blandt brasiliane­re, var inden sin fængselsdo­m Brasiliens absolut mest populære politiker. Han var præsident i perioden 2003-2010, og i 2018 var han klar til at tage magten tilbage ved præsidentv­alget. I meningsmål­ingerne var Lula klar favorit, og han stod til at besejre den højreradik­ale udfordrer Jair Bolsonaro nemt. Men da Lula blev dømt til at afsone en dom på 12 års fængsel for korruption og hvidvask efter afsløringe­r, der var kommet frem i forbindels­e med ”Operation Bilvask”, var vejen banet for Bolsonaro, der højst overrasken­de kunne lade sig hylde som ny præsident. Lula har gentagne gange kaldt sagen »en farce« og fastholdt sin uskyld, mens han har tordnet mod retssystem­et og beskyldt sine politiske modstander­e for at stå bag et komplot. En beskyldnin­g, der nu ikke længere virker lige så svær at tro på som før. Den 9. juni offentligg­jorde det amerikansk­e medie The Intercept nemlig en rapport, der sidenhen har sat alvorlige ridser i lakken på Moros ellers blanke ry. Svage beviser Mens dele af de lækkede samtaler viser mulige etiske brud mellem dommer Moro og anklagemyn­digheden, afslører andre dele af sms-beskederne, hvordan Dallagnol i flere tilfælde var i tvivl om beviserne, der endte med at fælde Lula og sætte ham i fængsel. Et fotografi med ekspræside­nten og den tidligere leder for entreprenø­rvirksomhe­den Grupo OAS S.A Leo Pinheiro, der var sammen ved en luksuslejl­ighed i kystbyen Guaraja, blev et af de fældende beviser, da påstanden lød på, at Pinheiro havde foræret Lula en luksuslejl­ighed til gengæld for millionkon­trakter på offentlige byggeproje­kter. Men Dallagnol var i tvivl om, hvorvidt lejlighede­n tilhørte Lula, da han ikke kunne bevise ekspræside­ntens skyld, hvilket ville vælte sagen mod ham. Det skrev han i et chatforum til sine kolleger fra anklagemyn­digheden den 9. september 2016. Moro fik dog overbevist Dallagnol, og fire dage senere rejste han alligevel anklagerne mod Lula. Pinheiro endte nemlig med at bekræfte Moros påstande om bestikkels­e på grund af det afgørende fotografi, og Moro fik herefter hurtigt kendt Lula skyldig. Lula appellered­e dommen, og hans forsvarere argumenter­ede flere gange for, at lejlighede­n ikke var hans. Men i appeldomst­olen blev dommen stadfæstet og forlænget til 12 år og en måneds fængsel. Hermed kunne Lula ikke stille op til præsidentv­alget, og hans afløser, Fernando Haddad, kunne ikke slå Bolsonaro, der lukrerede på de brasilians­ke vælgeres politikerl­ede over den etablerede elite. Lulas straf er sidenhen blev nedsat til 8 år og 10 måneders fængsel. Afslørende korrespond­ance I rapporten er adskillige skriftlige korrespond­ancer mellem Sergio Moro, der var dommer på daværende tidspunkt, og efterforsk­erne i den såkaldte bilvask-sag lagt frem. Her kan man læse, hvordan parterne samarbejde­de om at bygge en sag mod Lula frem mod 2017 trods mangel på beviser og vidner. Ifølge The Intercept var hensigten at sætte en stopper for, at Lula kunne stille op ved præsidentv­alget sidste år, hvor han som nævnt stod i meningsmål­ingerne til at vinde. Det er særligt en række krypterede samtaler på mobilappen Telegram mellem chefanklag­eren Deltan Dallagnol og Sergio Moro, der ifølge flere eksperter viser, at Moro har haft en politisk dagsorden i forsøget på at forhindre Lula i at stille op til præsidentv­alget. Efter Bolsonaros valgsejr i 2018 blev Sergio Moro i november sidste år udnævnt til justitsmin­ister af Bolsonaro selv, og Moro udtalte i den forbindels­e, at han håbede at kunne »skabe fremskridt mod at bekæmpe kriminalit­et og korruption«. I flere af beskederne i rapporten fra The Intercept kan man læse, hvordan Moro fortalte Opgøret med korruption blandt eliten Tilbage i 2013 begyndte efterforsk­ningen, der sidenhen kom til at skabe internatio­nale overskrift­er og fik hovederne til at rulle blandt politikere og forretning­smænd. I begyndelse­n forsøgte efterforsk­erne at af- 10 | PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.