Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 64 : 12

Sport

Indblik WEEKEND KORRUPTION Samme år tildelte den internatio­nale organisati­on Transparen­cy Internatio­nal, der bekæmper korruption i hele verden, årets Anti-corruption Award til de brasilians­ke anklagere bag ”Operation Bilvask”. Mediet for whistleblo­were Den amerikansk­e journalist og advokat Glenn Greenwald har stået forrest i The Intercepts afsløringe­r, og det er ikke første gang, at Greenwald har stået bag opsigtsvæk­kende historier. I foråret 2013 fik Greenwald sammen med dokumentar­filminstru­ktøren Laura Poitras overrakt mellem 15.000 og 20.000 hemmelige dokumenter fra den amerikansk­e efterretni­ngstjenest­e af whistleblo­weren Edward Snowden. Med de lækkede dokumenter var Snowden hovedansva­rlig for at afsløre, hvordan det Nationale Sikkerheds­agentur, NSA, havde opsamlet telefondat­a fra millioner af amerikaner­e. Samme år grundlagde Glenn Greenwald The Intercept sammen med Laura Poitras og journalist­en Jeremy Scahill. I interviews har trioen fortalt, hvordan de i oktober 2013 mødtes med ebay-grundlægge­ren Pierre Omidyar, der ifølge Forbes er god for omkring 89 mia. kr. Omidyar havde planer om at skabe mediehuset First Look Media med det formål at skabe undersøgen­de netjournal­istik, og efter mødet var The Intercept blevet skabt. I de seneste år har mediet igen og igen dækket NSA’S kontrovers­ielle metoder med hjælp fra Snowden. I 2015 offentligg­jorde The Intercept ”The Drone Papers”, der bestod af en række historier, som gennem hemmelige, lækkede dokumenter afslørede det tophemmeli­ge amerikansk­e droneprogr­am under Landet stormede frem i 00’erne, og selv efter finanskris­en i 2008 havde Brasilien høj vækst. Fra 2003 til 2008 voksede landets BNP i gennemsnit med 4 pct. årligt. Jair Bolsonaro indtrådte som præsident den 1. januar 2019, og i sin valgkamp havde han proklamere­t, at økonomi ikke var hans stærkeste side. Som præsident satte han forretning­smanden Paulo Guedes i stilling som ”superminis­ter” for den brasilians­ke økonomi, men Guedes har endnu ikke kunnet rette op på den skrantende udvikling. I 2012 var 7,6 mio. brasiliane­re officielt arbejdsløs­e. I år er tallet steget til 13,4 mio. Bolsonaro frygter dog, at tallet kan være endnu højere, da officielle undersøgel­ser viser, at 28,3 mio. arbejdere enten ikke er i arbejde eller arbejder mindre, end de kan. Kilde: BBC 12 | JYLLANDS- POSTEN SØNDAG DEN 23. JUNI 2019 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.