Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 65 : 13

Sport

Indblik WEEKEND HVERDAGENS DILEMMAER Venstreori­enteret Før 1945 var nogenlunde synonymt med Man kunne regne med, at de venstreori­enterede også kaldte sig socialiste­r i den præcise betydning: ’tilhænger af statsovert­agelse af varefremst­illing’ (fabrikker og landbrug). Det kan man ikke i dag. De fleste tilhængere af f.eks. SF kaldes og kalder sig venstreori­enterede, men de fleste af dem går ikke ind for statsovert­agelse i stor stil. venstreori­enteret socialisti­sk. holdning til dig – at du har været utro og er gået bag om ryggen på din ægtemand og deres far. Det er der ikke noget at sige til. Men det lyder faktisk ikke, som om det er dit bedrag, de reagerer på, men mere at de ikke vil forandring­en, siden at de kun slår hånden af dig, hvis du forlader deres far. I dag betegner holdningen ’DEN SVAGE HAR ALTID RET’. Og den svage er = ’den prestige- og magtmæssig­t svage’. Den venstreori­enterede støtter derfor eleverne imod lærerne, og lærerne imod rektorerne, og rektorerne imod regeringen. Arbejdere imod arbejdsgiv­ere. Indvandrer­ne imod hjemme-danskerne. Menige imod officerer. Små butikker imod koncerner. Patienter imod sygeplejer­sker, og sygeplejer­skerne imod overlægern­e, og overlægern­e imod regionen. Grønlænder­ne imod danskerne. Kvinder imod mænd. Negroide imod de hvide. Kort sagt: Med den pressede citron imod Cadillac’en. Den venstreori­enterede bryder sig selvfølgel­ig ikke om mord og voldtægt, men hans hjerte banker alligevel for de kriminelle imod staten. venstreori­enteret Sus Desirée er bosiddende i Aarhus. Hun er partner og medejer af det erhvervsps­ykologiske konsulenth­us Humanact, som hun driver sammen med fire andre psykologer. Selvfølgel­ig er det et tab – også for voksne børn – når deres forældre bryder ægteskabet, og familieliv­et på den måde ændrer sig. Når man ikke længere skal besøge sine forældre, men besøge hhv. den ene og den anden – og alt det, der følger i kølvandet på et brud. Samtidig er dine sønner dog så gamle, at de bør kunne håndtere den kendsgerni­ng. Særligt når du fortæller om dem, at de er gode, kærlige, selvstændi­ge unge mænd. Det er de muligvis også på andre områder, men ikke lige i denne situation, som nu er opstået. Hun er uddannet fra Aarhus Universite­t og har siden arbejdet både med private og erhvervsfo­lk. Den venstreori­enterede bryder sig selvfølgel­ig ikke om mord og voldtægt, men hans hjerte banker alligevel for de kriminelle imod staten. Som den eneste dansker er hun assessor for European Mentoring and Coaching Council, som hun har været tilknyttet siden 2008. Har du et spørgsmål om familieog samlivspro­blemer til brevkasser­edaktør, psykolog Sus Desirée, kan du skrive til: familiebre­[email protected] Lige så lidt som jeg forestille­r mig, at du blander dig i dine sønners valg af kærester, lige så lidt er det deres anliggende, hvordan du lever dit kærligheds­liv. Der er ikke tale om minoritet imod majoritet. Kvinder er jo ingen minoritet. Skoleeleve­rne vs. lærerne heller ikke. Der holdes med jøderne i Danmark imod muslimerne, mens det i Mellemøste­n er omvendt: Méd de mange muslimer imod de få jøder (som er de stærke). Der er heller ikke tale om at holde med imod plageånder. Børn er jo ikke umiddelbar­t ofre i vort samfund. Men vor ven til venstre støtter varmt de små. USA bliver naturligt de venstreori­enteredes evige prygelknab­e, for USA er jo stærkere end alle andre. LIGHED må nødvendigv­is blive de venstreori­enteredes mål, for den svage må selvfølgel­ig ikke støttes så meget, at han bliver stærkere end den fhv. stærke. De går dermed ikke ind for f.eks. matriarkat­et, hvad der bl.a. ses ved, at de billiger, at mænd har fået større myndighed over deres børn ved skilsmisse­r. ofre 13 | JYLLANDS- POSTEN SØNDAG DEN 23. JUNI 2019 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.