Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Indland : 7 : 7

Indland

7 Indland Søndag den 23. juni 2019 . »Det, vi er optaget af med den her diskussion, er ikke at skyde nogle idéer ned ad brættet. Vi er åbne over for alle tiltag, der kan bidrage til at løse det her problem,« sagde Østergaard. S-formand Mette Frederikse­n ville lørdag ikke forholde sig til, om en S-ledet regering skal have et konkret mål for at øge arbejdsudb­uddet. »Det er åbenlyst, at når vi ønsker at ansætte flere sygeplejer­sker og et løft af normeringe­rne, så får vi brug for flere hænder og hoveder i den offentlige sektor,« sagde Frederikse­n og fortsatte: »Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg som Socialdemo­kratiets formand først og fremmest er optaget af, at nogle af dem, der i dag ikke er en del af arbejdsfæl­lesskabet, bliver en del af arbejdsfæl­lesskabet.« S-formanden pegede her på indvandrer­kvinder, der i ringe grad er i beskæftige­lse og unge ledige. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.