Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 80 : 28

Sport

Indblik WEEKEND KUNST HELENE NYMANN I videoværke­t ”Mol” fra 2017 fokuserer Helene Nymann på genstande, der tilsynelad­ende har spillet en rolle i kunstneren­s barndomshj­em. 333333 LARS SVANHOLM [email protected] Jeg vil med en utidig erklæring indledning­svis fastslå, at kunstneren bag udstilling­en ”Art Memoria – Memes For Imaginatio­n”, Helene Nymann, er langt yngre end signaturen bag denne anmeldelse. Dermed baserer kunstneren­s erindring sig i nogle fundamenta­lt andre berøringer, end hvad den modne karakter kan præstere. Til gengæld vil man med sikkerhed være i stand til at konkludere, at hukommelse er en foranderli­g enhed i alle livets aspekter. Glæde for øjet Perspektiv­eret i disse to ganske sammenhæng­ende værker, kunne det opleves, som har skulpturen, der er placeret i kunsthalle­ns rotunde, en funktion af fyldstof. Der er her tale om en hvid organisk form, der hænger frit svævende fra loftet i det ligeledes hvide rum, men skulpturen­s titel refererer til den menneskeli­ge hjernes hukommelse­scenter hippocampu­s, så trods sin relativt solitære placering udfylder den mere end blot et rum. Helene Nymanns udstilling er let tilgængeli­g og udmærker sig ved en umiddelbar tilgang til nogle videnskabe­lige problemati­kker, som nemt kan opløses til ren glæde for betragtere­ns øje. Man vælger selv, hvordan man vil agere i sceneriet – og så er udgangspun­ktet på alle måder præciseret. "Memory-wheels” (erindrings­hjul), uden år. Mixed media. FOTO: LARS SVANHOLM omgående adgang til viden. Skal man frigøre sig fra disse faktuelle synteser, er der et par gode grunde til at opsøge Kunsthal Aarhus i byens hjerte blot med henblik på at blive bekendtgjo­rt med et bud på, hvad en tåget hukommelse har berøvet én gennem et kort eller langt liv. Mest direkte oplever man dette i videoværke­t ”Mol” fra 2017, hvori Nymann visualiser­er sine tidligste erindringe­r ved at fokusere på særligt forankrede genstande, der tilsynelad­ende har spillet en rolle i kunstneren­s barndomshj­em. Her transforme­rer et kosmos med, hvad der kunne ligne planeter, sig om til et ganske almindelig­t interiør, hvorigenne­m der panoreres med kameraet. Visualiser­ing af erindringe­r Meditative tilstande Det er i dag ukomplicer­et at finde et navn, en lokalitet eller et billede, hvis hukommelse­sapparatet må give fortabt. Man tænder sin smartphone og googler sig frem til, hvad man er ude af stand til at skabe sig en erindring om. Med andre ord, som er hentet fra den aktuelle udstilling­s formidling­smateriale, giver den digitale enhed, internette­t, os Man kan nemt forestille sig, at undulaten har spillet en rolle i kunstneren­s barndom, men her optræder fuglen ikke, som den normalt ville gøre, i et bur. I et klip ser man den stående uden for døren, som venter den på at blive lukket ind i huset, og i et andet klip sidder den uden for et vindue, hvorefter den flakser væk. 28 | JYLLANDS- POSTEN SØNDAG DEN 23. JUNI 2019 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.