Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 82 : 30

Sport

Indblik WEEKEND BØGER ”Overkøje/underkøje” er en bog om at være sig selv i en klasse, og romanen indeholder et oplagt dannelsess­por, da de unge hovedperso­ner befinder sig i mellemrumm­et mellem barn- og ungdommen (derfor er bogen nok også mest tiltænkt store børn eller unge teenagere), og det mimes også i stederne, som i kapitlet ”Skov”, der indledes med følgende betragtnin­g: »Det er, som om alting ændrer sig, da de kommer ind mellem træerne.« Det kan synes vel bastant for en voksen læser, men hos de unge vil det ramme rent. ”Overkøje/underkøje” vil egne sig glimrende som klasselæsn­ing i folkeskole­n, og hvis man skal dryppe lidt malurt i bægeret, kunne man indvende, at det nærmest virker, som om romanen er skrevet med det formål. Lidt mere følelsesmæ­ssigt engagement havde klædt den næsten lidt for stringente lejrskolef­ortælling. KATRINE SOMMER BOYSEN, Misundelse­sværdig almengyldi­ghed Carla har det, når hun ikke kan falde i søvn, og hvordan det føles at være på stedet, når der skal til at ryddes op på tredje- og sidstedage­n. Det er omgivelser­ne, der er udgangspun­ktet i Karen Vad Bruuns lejrskoleu­ngdomsroma­n ”Overkøje/underkøje”, som alle, der på et Men det gør, at romanen har en misundelse­sværdig almengyldi­ghed, for alle målgruppen­s læsere vil kunne leve sig ind i, hvordan Forunderli­gt efterliv Bogen er, som titlen siger, i formen en billedbog, men teksten er den forløsende litterære katalysato­r. De mange illustrati­oner er såkaldt arrangered­e fotos, der skulle stille anstaltern­e i et flatterend­e lys. Men netop med den kendsgerni­ng in mente får Duedahls tekst givet de gamle billeder et forunderli­gt efterliv i en nutidig kontekst. Det bliver en særdeles vellykket og fascineren­de beretning om Danmark anskuet fra en usædvanlig vinkel. Det er eminent historieun­dervisning, uden at det føles som sådan. Poul Duedahl har tre gange fået sine bøger kåret som årets historiske bog. Denne billedbog kan meget vel blive den fjerde. Den er velkompone­ret og vil overraske alle, der instinktiv­t vil mene, at emnet ligger uden for deres interesses­fære. En historie om os allesammen De Kellerske Anstalters hjem for kvinder på Sprogø den 4. juni 1950. Pigerne syr selv det meste af det tøj, de bruger. I dag er det alt sammen historie, og samfundets syn på og omgang med udviklings­hæmmede er ændret radikalt. Kun de store paladsagti­ge bygninger står tilbage, indrettet til hotel eller luksuriøse privatboli­ger med tilknytted­e golfbaner og marina. »Slotte til idioter!« udbrød statsrevis­oren forarget i sommeren 1899 om den pompøse byggestil. Men der var nu en pædagogisk hensigt med galskaben. De paladsagti­ge og ARKIVFOTO: JACOB MAARBJERG imposante bygninger skulle vække en følelse af, at anstalten var et sted, som patientern­e skyldte taknemmeli­ghed og ærefrygt. Poul Duedahl fortæller i sin bog De Kellerske Anstalters historie, så det bliver en medrivende og på en gang opmuntrend­e og forstemmen­de alternativ danmarkshi­storie. Om Danmark og os alle sammen set i lyset af et hundredårs ændrede holdninger til tosserne, de udviklings­hæmmede og de skæve eksistense­r. Et forsorgsim­perium Duedahl beskriver, hvordan foregangsm­an- 30 | JYLLANDS- POSTEN SØNDAG DEN 23. JUNI 2019 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.