Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 27 : D27

DIDIK

PP8591/07/2013(032851) Tel: 1-300-22-6787 Faks: 03-2056 7081 UPSR BIL 1222 Membimbing Ke Arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) khusus untu k ISNIN 18 2019 03 calon UPSR bhdidik@bh.com.my 33 55 Layari Hormatmeng­hormati Baik hati • • • • • Belas kasihan Bertimbang rasa Murah hati Saling memahami Saling memaafkan • • • • Hormat ibu bapa Hormat kerajaan dan negara Patuh kepada undang-undang Hormat ahli keluarga, guru, rakan, jiran Hormat kepercayaa­n dan adat resam pelbagai bangsa Patuh kepada ketetapan masa Berdikari • • • Berupaya bertindak sendiri Yakin pada diri sendiri • Kasih sayang Hemah tinggi • • • Menghargai nilai nyawa Menyayangi alam sekitar Cinta akan negara • Bersopan santun • Berbudi bahasa • Mengaku kesalahan sendiri • Ramah mesra Keadilan Keberanian • • • Adil Saksama Kebebasan di sisi undang-undang • • Berani mencuba Berani kerana benar untuk melanggan dan mendapat lebih banyak soalan UPSR www.fullamark.com.my BAHASA MELAYU: Kata pemeri, kata nafi dan temu ramah SAINS: Interaksi antara haiwan PERSONALIT­I 29 Norzahirah mahu jadi atlet negara

© PressReader. All rights reserved.