Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 33 : D33

DIDIK

D33 BIL 1222 ISNIN, 18 Mac 2019 DIDIK Oleh Cikgu Rahmat bhdidik@bh.com.my − Bahasa Melayu Pemahaman KATA PEMERI, KATA NAFI DAN TEMU RAMAH Latihan 2 SISTEM BAHASA – KATA PEMERI, KATA NAFI Dalam penulisan atau binaan ayat,elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata nafi seperti yang berikut: Kata Pemeri: Tulis perkataan yang betul dalam ruang yang disediakan. 1. Kesalahan menggunaka­n kata nafi atau untuk membentuk ayat nafi apabila frasa nama menjadi predikatny­a. tak tidak Kata pemeri ialah perkataan yang menjadi penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat: n 1 Pakaian yang terkumpul itu ____________ untuk mangsamang­sa banjir. Contoh: Kata Pemeri 2 Rumah baharu Haji Lokman itu ______________ besar sangat. (a) Cik Nani (b) Cik Nani tidak bukan jururawat. jururawat. (7 (3 ) ) ialah adalah 3 Sumbangan besar Dato Husaini ____________ daripada segi pembanguna­n rakyat luar bandar. 2. Kesalahan menggunaka­n kata nafi untuk membentuk ayat nafi apabila frasa kerja menjadi predikatny­a. bukan Digunakan secara persamaan antara subjek dengan predikat Digunakan secara huraian tentang subjek dan predikat Contoh: 4 Antara perkara yang diperdebat dalam program ini ____________ masalah sosial generasi kini. (a) Kamal (b) Kamal bukan tidak belajar dengan tekun. belajar dengan tekun. (7 (3) ) Kata Pemeri 5 Bapa ____________ suka akan buah limau yang diimport. Kegunaan Ayat contoh Latihan 1 PEMAHAMAN TEMU RAMAH − Lelaki yang bertali leher itu ialah baharu sekolah kita. Hadir di hadapan Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang betul. cikgu Latihan 3 frasa nama ialah Boleh diikuti atau yang berfungsi sebagai kata nama atau frasa kerja kata kerja frasa kerja Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. 1 Johan pertanding­an bercerita peringkat sekolah pada tahun ini __________ Mohd Khairi bin Mohamad dari Sekolah Kebangsaan Dato Inas. tidak ialah Mata pencarian Pak Alang ialah ikan. menangkap Hani Selamat pagi mak cik. Saya Hani, Majalah Sekolah Kebangsaan Ulu Bendul. Saya ingin menemu ramah mak cik tentang kejayaan anak mak cik sebagai murid cemerlang sekolah tersebut. Sebagai ibu, apa perasaan mak cik? Puan Ana : Selamat pagi. Mak cik berasa bangga akan kejayaanny­a. Dia berjaya mengikut abang dan kakaknya. Mak cik ada berapa orang anak yang berkelulus­an universiti? Puan Ana : Anak mak cik ada empat orang, tiga orang antaranya berkelulus­an universiti. Hani : Bagaimanak­ah mak cik mendidik mereka? Puan Ana : Cara mak cik mendidik mereka sama seperti cara ibu bapa yang lain. Cuma mak cik tidak putus memberi perangsang dan mengingatk­an mereka pentingnya pendidikan dalam membina kehidupan yang lebih menjamin. Hani : Apakah harapan mak cik kepada mereka? Puan Ana : Mak cik sentiasa berdoa agar mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan negara. : Terima kasih mak cik. Saya ucapkan tahniah atas kejayaan anak mak cik dan juga kejayaan mak cik mendidik mereka. Puan Ana : Sama-sama. : wartawan A B C D bukan adalah Makanan yang berkhasiat adalah untuk tumbesaran dan kesihatan badan. Hadir di hadapan baik frasa adjektif 2 Rafi tidak hadir ke sekolah kerana dia __________ sihat. tidak bukan ialah adalah adalah A B C D jejak langkah Tarikh pertanding­an bercerita yang ditetapkan adalah 18 April 2019. Hadir di hadapan frasa sendi nama 3 Kami berasa bosan kerana ucapan yang disampaika­n oleh ketua kampung __________ terlalu panjang. tidak bukan ialah adalah pada Hani : A B C D Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja. Oleh itu, penggunaan dalam ayat-ayat yang berikut dianggap salah. (a) dimaklumka­n bahawa bekalan air akan terganggu esok. n adalah 4 Jawapan yang diberikan oleh Saiful tepat. tidak ialah __________ tidak Adalah A B C D bukan adalah Seharusnya: Orang ramai dimaklumka­n bahawa bekalan air akan terganggu esok. (b) Banjir kilat itu adalah disebabkan oleh hujan yang lebat. 5 Selepas mendapat pekerjaan, abang __________ berminat untuk menyambung pengajiann­ya. tidak bukan ialah adalah Seharusnya: Banjir kilat itu disebabkan oleh hujan yang lebat. A B C D Kata pemeri dalam binaan adalah boleh hadir bersama-sama kata nafi + + Han n adalah kata nafi kata adjektif 6 Penerbanga­n Dato Masri __________ ke London tetapi ke Paris. tidak ialah Contoh penggunaan dalam ayat: adalah tidak munasabah adalah tidak adil (a) Jawapan itu (b) Tindakan pihak berkuasa itu A B C D bukan adalah 1 Apakah kejayaan Puan Ana? Anaknya mendapat anugerah murid cemerlang Tiga orang anaknya berkelulus­an universiti Mendidik anak sehingga berjaya Berdoa agar anaknya berjaya PERINGATAN A B C D 7 Pemandanga­n yang cantik di tepi laut itu __________ faktor utama yang menarik pelancong asing ke situ. tidak bukan ialah adalah 1. Penggunaan kata pemeri amat terbatas. 2. Kata pemeri kurang digalakkan dalam pembentuka­n ayat. 3. Dalam sesetengah ayat, kata pemeri atau boleh digugurkan tanpa menjejaska­n maksud ayat tersebut. A B C D adalah ialah 2 Pilih pernyataan yang tentang petikan syarahan di atas. Tiga orang anaknya berjaya dalam bidang pendidikan Ibunya sentiasa berdoa agar anaknya masuk universiti Puan Ana sentiasa memberikan semangat dan nasihat kepada anaknya Puan Ana sentiasa berdoa agar anaknya dapat membina kehidupan yang lebih menjamin benar Pilih penggunaan kata pemeri yang betul. Kata Nafi: A B C Kata nafi ialah bentuk kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu pernyataan. n 8 A B C Mereka ialah pasangan yang amat sesuai. Berkelah di tepi pantai ialah tidak selamat. Suntikan pelali diberikan ialah untuk mengurangk­an kesakitan. Sukacitany­a adalah dimaklumka­n bahawa sekolah akan bercuti pada minggu hadapan. Kata Nafi Kegunaan Ayat contoh D D Kita tidak pulang awal pada petang ini. disuruh Digunakan ketika menafikan 3 Rangkai kata dalam petikan membawa maksud __________________. mengikut langkah-langkah abang dan kakaknya. mengikut abang dan kakaknya masuk ke universiti mengikut kejayaan abang dan kakaknya yang berjaya dalam pendidikan mengikut cakap ibunya yang tidak putus memberikan perangsang dan nasihat jejak langkah frasa kerja tidak 9 A Pulau Tioman ialah antara sepuluh buah pulau yang terindah di dunia. Saloma adalah seorang seniwati yang terkenal kerana lakonannya amat diminati ramai. Pulau Redang dan Pulau Perhentian adalah dua pulau yang terkenal di Terengganu. “Zaman ini ialah zaman siber,” kata kakak kepada adik. A B C Digunakan ketika menafikan Meja dapur itu tidak sangat. frasa adjektif besar B “Bukan ini yang saya mahu,” kata Zami kepada ayahnya. kasut Digunakan untuk menafikan C D frasa nama D Digunakan untuk menafikan Murid-murid itu bukan sekolah kita. wartawan. 4 Tuliskan maksud perkataan frasa sendi nama dari Pilih penggunaan kata nafi yang betul. Hadir sebelum jika frasa tersebut mendukung maksud pertentang­an maklumat frasa Fadil bukan tetapi dia ______________________________________________ [2 bukan kerja 10 A “Kad ini tidak untuk kamu tetapi kakak kamu,” kata pemuda itu. Tsunami itu bukan berlaku di Sarawak tetapi berlaku di Sulawesi. Subjek Matematik tidak mata pelajaran yang digemariny­a. Ini tidak buku cerita saya. membaca, markah] tertidur. B 5 Apakah yang perlu kamu lakukan supaya ibu kamu mendapat kejayaan? Hadir sebelum jika frasa tersebut mendukung maksud pertentang­an maklumat frasa (KBAT) Encik Rahmat bukan sangat, tetapi pemurah orangnya. adjektif C kaya ______________________________________________ [2 D markah]

© PressReader. All rights reserved.