Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 47 : C47

KLASSIFIED­S

ISNIN, 1klassifie­ds C47 18 MAC, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-6108-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: NA-29NCC-407-04/2018. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-6819-11/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-10804-12/2017 PER : AZROL FAIZAL BIN AHMAD PADZLI (NO. K/P: 711228-10-5919) PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MALAYAN BANKING BERHAD (NO. SYARIKAT: 3813-K) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N Azrol Faizal Bin Ahmad Padzli ANTARA BER: NURFAREENA BINTI JIME (NO. K/P: 960917-13-5010) …Penghutang Penghakima­n FITRIANA BINTI ABDUL ARIF (No. K.P: 840828-10-5446) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: MALAYAN BANKING BERHAD (NO. SYARIKAT: 3813-K) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N N O T I S Dalam perkara satu Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 30.11.2018 Kepada: FITRIANA BINTI ABDUL ARIF No.28 Jalan TPT 10, Taman Puchong Tekali 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Malayan Banking Berhad yang beralamat di Regional Corporate Remedial Management Selangor/negeri Sembilan, Level 3, No.11 Jalan 51A/222, 461000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n berserta Perintah Kebenaran diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n berserta Perintah Kebenaran di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di hadapan pintu alamat terakhir kamu yang dikenali Pemiutang Penghakima­n iaitu di No.28 Jalan TPT 10, Taman Puchong Tekali, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan “Berita Harian” dan penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan Afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan Afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu.notis Kebankrapa­n tersebut ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 27 Februari, 2019 …………… t/t ……………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Othman Hashim & Co., yang beralamat di Tingkat 6, Wisma Kah Motor, No. 566, Batu 3 ½, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-62573399 Fax: 03-62573393 [Ruj: LT/MBB-58920(C)/OHC/PCG/2017/GK(JEI)] BER: EX-PARTE PER : HYERULL ANUAR BIN ABD RASHID (NO.K.P. 761102-01-7783) EX-PARTE : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (98127-X) NOTIS PENGIKLANA­N DAN EX-PARTE: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …Pemiutang Penghakima­n PENYAMPAIA­N GANTI PETISYEN PEMIUTANG DALAM BENTUK IKLAN Petisyen Pemiutang 11/10/2018 KEPADA: No. 35, Jalan Kenyalang 11/8 Bayu Damansara, Kota Damansara 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Dan/atau (Dalam perkara mengenai satu Petisyen Pemiutang yang bertarikh pada 07/12/2018) Dalam perkara bertarikh bersama dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen Saiful Anwar Bin Musahudin yang diikrarkan pada 01/10/2018. Kepada:- HYERULL ANUAR BIN ABD RASHID NO 55 LORONG PERMAI 3D/KS 5 PENDAMAR VILLA TAMAN KOTA PENDAMAR 42000 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN. AMBIL PERHATIAN HYERULL ANUAR BIN ABD RASHID NO 52, JALAN INDAH BANDAR PENAWAR 81900 KOTA TINGGI JOHOR Kepada: Azrol Faizal Bin Ahmad Padzli AMBIL PERHATIAN No. 10, Jalan Elektron U16/50G, Denai Alam, 40150 Shah Alam, Selangor. Dan/atau NURFAREENA BINTI JIME (NO. K/P: 960917-13-5010) Kg Padang B, Astana Raja 71350 Rembau Negeri Sembilan. Dan/atau Azrol Faizal Bin Ahmad Padzli NURFAREENA BINTI JIME (NO. K/P: 960917-13-5010) A-12A-1, Prima Duta Condo No. 12, Jalan 1/38B, Off Jalan Segambut 51200 Kuala Lumpur. bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah ini oleh Malayan Banking Berhad yang beralamat di Tingkat 3, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 31.10.2018 (yang dilanjutka­n untuk tempoh dua (2) bulan mulai 01.02.2019 sehingga 01.04.2019 melalui Perintah bertarikh 29.1.2019) diserahkan kepada kamu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n serta salinan perintah penyampaia­n ganti di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam, diserahkan secara pos berdaftar ke alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di No. 35, Jalan Kenyalang 11/8, Bayu Damansara, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan A-12A-1, Prima Duta Condo, No. 12, Jalan 1/38B, Off Jalan Segambut, 51200 Kuala Lumpur dan No. 10, Jalan Elektron U16/50G, Denai Alam, 40150 Shah Alam, Selangor dan juga dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar harian tempatan bernama “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n tersebut ke atas Penghutang Penghakima­n atas penamatan tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n, mana yang terkemudia­n dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Bagaimanap­un, jika kamu mempunyai suatu tuntutan balas, tolakan atau tuntutan silang yang bersamaan atau melebihi jumlah yang dituntut oleh Malayan Banking Berhad berhubung dengan penghakima­n itu, dan yang kamu tidak dapat mendirikan dalam tindakan mana penghakima­n tersebut telah diperolehi, kamu hendaklah dalam tempoh tujuh (7) hari memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis ini dengan memfailkan dengan Pendaftar satu Afidavit bagi maksud di atas. Bertarikh pada 6 Mac 2019. Syafiq Affandy B. Hasan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam. bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Bank Islam Malaysia Berhad yang beralamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No.22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah Yang Mulia ini telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara Penyampaia­n Ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah dan sesalinan Petisyen Pemiutang di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam; di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di D/A Malaysia Airports Holdings Berhad Persiaran Korporat Klia, 64000 Sepang Selangor Darul Ehsan. Dan/atau SILA AMBIL PERHATIAN NURFAREENA BINTI JIME (NO. K/P: 960917-13-5010) B-711, Taman Cempakapur­i 71800 Nilai Negeri Sembilan Dan/atau No 55 Lorong Permai 3D/KS 5, Pendamar Villa, Taman Kota Pendamar, 42000 Klang, Selangor Darul Ehsan No 52, Jalan Indah, Bandar Penawar, 81900 Kota Tinggi, Johor “Berita Harian” dan/atau di dan dengan mengiklank­an satu Notis di dalam suratkhaba­r dan bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup terhadap Penghutang Penghakima­n selepas tujuh (7) hari selepas tarikh-tarikh penyampaia­n. NURFAREENA BINTI JIME (NO. K/P: 960917-13-5010) No 6 Kampung Jemukan Sadong Jaya 94600 Asajaya, Sarawak. bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di AMBIL PERHATIAN BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Susulan Berpusat Wilayah Sungai Buloh, No. 91 & 93, Tingkat 3, Pusat Komersial TSB, Jalan Nautika A U20/A, Seksyen U20, 40160 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No. 39, Jalan Dinar GU 3/G, Seksyen U3, Taman Subang Perdana, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN selanjutny­a bahawa Petisyen Pemiutang ini akan didengar di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Bahagian Kebankrapa­n, Bangunan Mahkamah Sultan Salahudin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor pada di mana kamu akan dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan kegagalan kamu berbuat demikian, Mahkamah akan mengeluark­an Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuma­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Bertarikh pada 4 Februari 2019 t.t. ---------------------------------------PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM ini telah difailkan oleh Tetuan Sabarudin Othman & Ho, peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di C-8-2, Tingkat 8, Blok C, Megan Avenue II, 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. (RUJ:SO/KL/L/BICC/PL/1928/2016) (No.tel 603-21621324/ Fax 21628923) dan cawanganny­a di 21hb Mac, 2019 jam 9.00 pagi dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n satu salinan Perintah bertarikh 14/02/2019 dan satu salinan Petisyen Pemiutang dalam tindakan ini pada premis Penghutang Penghakima­n secara penampalan di dan/atau Notis Kg Padang B, Astana Raja, 71350 Rembau, Negeri Sembilan D/A Malaysia Airports Holdings Berhad, Persiaran Korporat Klia, 64000 Sepang, Selangor Darul Ehsan B-711, Taman Cempakapur­i, 71800 Nilai, Negeri Sembilan No. 6 Kampung Jemukan, Sadong Jaya, 94600 Asajaya, Sarawak dan/atau atau iaitu alamat terakhir yang diketahui dan juga Papan Notis Mahkamah Tinggi Seremban dan juga menyiarkan sekali di dalam akhbar harian tempatan dan penyampaia­n itu akan dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Petisyen Pemiutang kepada Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tindakan yang terakhir penampalan atau penyiaran tersebut. bahawa tersebut akan dibicaraka­n oleh dan/ Guaman Guaman 222 222 Notis AMBIL PERHATIAN Petisyen Pemiutang 26 haribulan Mac, 2019 pada jam 9.00 pagi Mahkamah Tinggi Malaya Seremban di alamat Kompleks Mahkamah Seremban, Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus pada DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-6579-11/2018 dan kamu dikehendak­i hadir dan jikalau kamu tidak hadir, Mahkamah ini boleh membuat satu Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuma­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu melalui satu permohonan di Mahkamah ini. Notis Pengiklana­n ini difailkan oleh Tetuan Jal & Lim, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 5, East Block, Wisma Selangor Dredging, 142-B, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. (Tel: 03 21611218 Faks: 03 21616218) (No. Ruj: ND/AE/15/MBB/AFAP/103325(A)(CL)) PER : MOHD ROSLI BIN KEDAH (No. K/P: 830123-12-5181) : RHB BANK BERHAD (6171-M) Bertarikh pada 14 Februari, 2019 t.t. .............................................. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi, Seremban Guaman Guaman 222 222 EX-PARTE N OT I S Kepada:- MOHD ROSLI BIN KEDAH MOHD ROSLI BIN KEDAH Penyampaia­n Ganti Petisyen Pemiutang Dalam Bentuk Iklan Tetuan Shafik Sallehuddi­n & Kamal, ini telah difailkan oleh Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Lot 7.22, Tingkat 7, Wisma Central, 50450 Kuala Lumpur. Blok A13, 3-4 Taman Equine Jalan Putra Permai 2 43300 Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan B5-04, Puncak Athenaeum Jalan Wangsa 5A Bukit Antarabang­sa 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan Guaman Guaman 222 222 Dan di DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-4320-08/2018 Tel: 21635023 (SP-22091) WAN AHMAD MUQIT BIN SULAIMAN PER : DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO. BA – 29NCC– 5005 – 09 / TAHUN 2018 AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh RHB BANK BERHAD yang beralamat di Tingkat 7, No. 75, Jalan Tun H.S. Lee, 50000 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n beserta dengan satu salinan perintah penyampaia­n ganti ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan secara surat akuan mengepos di alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. untuk membantah Notis Kebankrapa­n ini kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna mefailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengn Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 22 Februari 2019 ___________t.t.___________ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam Notis ini difailkan oleh Tetuan Kington Tan Dzul, Peguamcara bagi Plaintif di mana alamat penyampaia­nnya adalah di D-05-3, Menara Suezcap 1, No. 2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur. [No Tel: 03 - 79319099] [No Faks: 03 - 79319299] [Ruj: 214 13354] [NO. K/P: 820822-10-5631] Guaman Guaman 222 222 …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N SYSTEMIZER TECHNIC SDN. BHD. EX-PARTE : [NO. SYARIKAT: 640618-10-5687] …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Berkenaan: RASIMAH BINTI AZIZ (NO. K/P: 760611-01-7306 / A3630368) Ex-parte: AFFIN BANK BERHAD (25046-T) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA (BAHAGIAN KELUARGA) NO. PETISYEN PERCERAIAN: JA-33-44-01/2019 NOTIS … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 18.12.2018 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 15.2.2019 Kepada : … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam perkara Petisyen Pemiutang yang dikeluarka­n pada 7 Februari, 2019. Dalam Perkara Petisyen Perceraian di bawah Seksyen 53 dan Seksyen 54(1)(b) dan (d) Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwina­n dan Penceraian) 1976 ANTARA WAN AHMAD MUQIT BIN SULAIMAN No. B-08-18, X2 Residency Jalan Putra Prima Utama Taman Putra Prima, 47100 Puchong Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN NOTIS Kepada: Rasimah Binti Aziz, No. 12, Lorong Sungai Sama Gagah 18C, Taman Teluk Gedung Indah, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. LAI KOK HONG (NO. KP: 750723-05-5201) …PEMPETISYE­N bahawa suatu permohonan Petisyen Pemiutang bertarikh 18.12.2018 telah dikeluarka­n terhadap anda di dalam Mahkamah ini oleh Systemizer Technic Sdn. Bhd. yang beralamat di Suite 12-01 & 12-02, 12th Floor, Southern Tower, First Subang, Jalan SS15/4G, 47500 Subang Jaya, Selangor dan diperintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada anda secara penyampaia­n ganti dengan melalui penampalan Petisyen Pemiutang tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di alamat premis Penghutang Penghakima­n iaitu di DAN SEKIRANYA KAMU BERHASRAT CH’NG LE CHING (NO. KP: 810623-01-5298) …RESPONDEN NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI DALAM BENTUK IKLAN AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh AFFIN BANK BERHAD yang mempunyai pejabat berdaftarn­ya di Tingkat 17, Menara Affin, No. 80, Jalan Raja Chulan, 50100 Kuala Lumpur dan di Tingkat 2, Menara Serba Dinamik, No. P3.4, Persiaran Perbandara­n, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti diatas Papan Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan juga pada satu bahagian yang jelas kelihatan dipremis yang dikenali sebagai No. 12, Lorong Sungai Sama Gagah 18C, Taman Teluk Gedung Indah, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan iaitu alamat terakhir kamu yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam satu keluaran akhbar harian tempatan dan bahawa penampalan-penampalan dan penerbitan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup terhadap kamu, selepas penamatan tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penerbitan dan penampalan. Dan seterusnya mengambil notis bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah Mulia ini pada iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Penerimaan terhadap kamu dan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Kepada, CH’NG LE CHING No. 25, Jalan Setia 9/20 Taman Setia Indah, 81100 Johor Bahru bahawa suatu Petisyen Penceraian bertarikh 29.1.2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru oleh Lai Kok Hong yang beralamat di No. 25, Jalan Setia 9/20, Taman Setia Indah, 81100 Johor Baru dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Penceraian ini hendaklah dilaksanak­an secara penyampaia­n ganti terhadap kamu dalam bentuk iklan serta menampal sesalinan Petisyen Penceraian tersebut bersama-sama Perintah Penyampaia­n Ganti di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru dan secara penampalan di alamat terakhir kamu di No. 25, Jalan Setia 9/10, Taman Setia Indah, 81100 Johor Bahru bahawa pengiklana­n dan penampalan tersebut disifatkan cukup dan sempurna penyampaia­nnya kepada kamu dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh akhir pengiklana­n atau penampalan yang terakhir. Jika kamu berhasrat untuk membela dalam Petisyen Penceraian ini, kamu mestilah hadir sama ada secara sendiri atau melalui peguamcara kamu di pada jam Jika kamu ingkar hadir, Perintah boleh diberikan terhadap kamu. Bertarikh pada 3 Mac 2019. ___________t.t.___________ No. B-08-18, X2 Residency, Jalan Putra Prima Utama, Taman Putra Prima, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN dan melalui penampalan Petisyen Pemiutang tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di serta melalui satu untuk sekali siaran dan yang mana penampalan dan pengiklana­n sedemikian adalah dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Petisyen Pemiutang tersebut ke atas Penghutang Penghakima­n atas penamatan sepuluh (10) hari selepas tarikh penampalan dan pengiklana­n. Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam pengiklana­n di akhbar “Berita Harian” SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang tersebut telah ditetapkan untuk pendengara­n pada DAN SELANJUTNY­A DIPERINTAH­KAN 20.3.2019 (Rabu) jam 9.00 pagi di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam. 9 April, 2019 pada Permohonan untuk menyemak Petisyen Pemiutang tersebut boleh dibuat oleh anda kepada Mahkamah. Bertarikh pada 15 Mac, 2019 pukul 9.00 pagi t.t. ………………………………… TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA SHAH ALAM Mahkamah Bertarikh pada 05 Mac, 2019. Tinggi Malaya Johor Bahru 20 Mac 2019 9.00 pagi. Ditandatan­gani ………………………………… Pendaftar Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya, Shah Alam. ini difailkan oleh Tetuan Nor Affiza & Co., peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di S-8, 2nd Floor, Kompleks Negeri, Jalan Dr. Krishnan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. \\ktserver\files\13354\bn dd 21.11.2018\cause paper\fair.notis.ss.bn. mohd rosli.fiza Notis ini dikeluarka­n oleh Tetuan V.P. Nathan & Partners, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Unit 3, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th Floor, PJ21 Commercial Centre, Jalan SS3/39, 47300 Petaling Jaya, Selangor. Tetuan Neo & Partners Peguamcara Pempetisye­n Notis Penyampaia­n Ganti Dalam Bentuk Iklan Notis ini difailkan oleh Tetuan NEO & PARTERS, Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 12-2, 2nd Floor, Jalan PJS 11/28, Bandar Sunway, 46150 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. (Tel: 03-56389871 / Faks: 03-56389872) [Ruj Kami : L/2922/18/LKH] Guaman Guaman 222 222 (Ruj Kami: NA/L2018 239/Affin [BN) Guaman Guaman 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-436-01/2019 Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 HARI A/L JAYARAMAN Berkenaan : [No. K.P.: 780802-01-5707] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No. Syarikat: 716122-P] (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI ASIAN FINANCE BANK BERHAD) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-2520-04-2018 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN MBSB BANK BERHAD Ex-parte : DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : NA-38-589-09/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: TA-38-72-06/2018 [SAMAN PEMULA NO: TA-24MFC-16-03/2018] PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI Per: MOHD ARIFF BIN KAMARUDDIN PENGHUTANG PENGHAKIMA­N No. K/P: 520918-05-5371 Ex-parte: KERAJAAN MALAYSIA NOTIS (Perintah bertarikh 28 FEBRUARI 2019) ANTARA RHB BANK BERHAD (NO.SYARIKAT: 6171-M) DAN 1. SURIYA BINTI MD SALLEH (NOK/P: 770206-02-5408/A3624438) 2. IZHAR AFENDY BIN JOHAR (NO.K/P: 740217-14-5045/A2616174) ... DEFENDAN-DEFENDAN Kepada: ... PLAINTIF DALAM PERKARA MENGENAI SEKSYEN NO 256, DAN 265 KANUN TANAH NEGARA, 1965 Dan DALAM PERKARA MENGENAI ATURAN 83 KAEDAH 1(1) KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH 2012 HARI A/L JAYARAMAN PEMIUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: 780802-01-5707] 37 JALAN PANGLIMA AWANG 35/124D VIOLA TTDI ALAM IMPIAN 40470 SHAH ALAM SELANGOR DAN/ATAU ASSUNTA HOSPITAL EMERGENCY AND OUT-PATIENT DEPARTMENT JALAN TEMPLER 46990 PETALING JAYA SELANGOR Kepada: ANTARA MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT: 787435-M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLAINTIF DAN AHMAD ROSLI BIN DAUD (NO. K/P: 671208-11-5083/A0783924) . . . . . . . . . . . . . . . DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA MOHD ARIFF BIN KAMARUDDIN 7 JALAN BUNGA NAGASARI 2/9, SEKSYEN 2, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR, AMBIL PERHATIAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 1HB APRIL 2019 PADA JAM : 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN SEREMBAN 2, NEGERI SEMBILAN. PETISYEN PEMIUTANG bahawa satu telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Kerajaan Malaysia yang beralamat di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Shah Alam, Unit Undang-undang, Tingkat 9-13, Plaza Perangsang, Persiaran Perbandara­n, 40000 Shah Alam, dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa PETISYEN PEMIUTANG tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui serta penerbitan Notis ini dalam satu keluaran akhbar dan bahawa penampalan-penampalan dan penerbitan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang terhadap kamu, selepas penamatan, TUJUH (07) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan serahan dan seterusnya mengambil notis bahawa PETISYEN PEMIUTANG tersebut akan didengar di Mahkamah Mulia ini pada iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat satu Perintah Penerimaan terhadap kamu dan ketiadaan kamu. PETISYEN PEMIUTANG ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada : 08 MAC, 2019 LELONGAN AWAM PADA HARI RABU ~ 03HB APRIL, 2019 ~ JAM 10.30 PAGI BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- NO.HAKMILIK: HS(D) 95346 NO.LOT: PT 8193 MUKIM/DAERAH/ NEGERI: Rasah/seremban/ Negeri Sembilan Darul Khusus PEGANGAN: Bebas KELUASAN TANAH: 533.2 meter persegi CUKAI TAHUNAN: RM209.00 KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan PEMILIK BERDAFTAR: Suriya Binti Md Salleh & Izhar Afendy Bin Johar SYARAT-SYARAT NYATA: Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja. SEKATAN KEPENTINGA­N:TIADA BEBANAN: Dicagarkan kepada RHB Bank Berhad melalui No.perserahan: 12567/2005 didaftarka­n pada 28hb Mei 2005. DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU, KOMPLEKS MAHKAMAH, JALAN SULTAN MOHAMAD, 21100 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB BANK BERHAD di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 23/01/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SHAH ALAM dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di 37 JALAN PANGLIMA AWANG 35/124D, VIOLA TTDI ALAM IMPIAN, 40470 SHAH ALAM, SELANGOR dan/atau ASSUNTA HOSPITAL EMERGENCY AND OUT-PATIENT DEPARTMENT, JALAN TEMPLER, 46990 PETALING JAYA, SELANGOR dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “BERITA HARIAN” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 28 FEBRUARI 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 NO. HAKMILIK : PM 3309 NO. LOT/PT : No. Lot 19554 MUKIM/ DAERAH/NEGERI : Cukai / Kemaman / Terengganu Darul Iman PEGANGAN : Pajakan 99 tahun tamat pada 30.09.2093 KELUASAN TANAH : 506 Meter Persegi [5,447 Kaki Persegi] KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan SYARAT-SYARAT NYATA : i) Tanah yang diberimili­k ini hendaklah digunakan bagi tapak sebuah bangunan rumah kediaman sahaja. ii) Di dalam masa dua (2) tahun daripada tarikh tanah ini diberimili­k atau di dalam satu masa lanjutan yang diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galian, Terengganu hendaklah didirikan sebuah bangunan rumah kediaman mengikut pelan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Berkenaan. KAWASAN RIZAB : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Harta tersebut adalah sebuah rumah dua tingkat berkembar No.12, Jalan RK 6/11, Rasah Kemayan, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. BERITA HARIAN HARGA RIZAB:- RM540,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : LIMA RATUS DAN EMPAT PULUH RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. TANAH ORANG MELAYU LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut merupakan Sebuah Rumah Berkembar Satu (1) Tingkat beralamat di No. PT 7471, Bandar Baru Bukit Mentok, Cukai, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman. Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan sedia ada dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Lapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sahaja) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab melalui Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu dalam bentuk BANK DRAF di atas nama MAYBANK ISLAMIC BERHAD sebelum jam 09.30 pagi pada hari lelongan. Baki harga belian hendaklah dijelaskan oleh penawar yang berjaya kepada MAYBANK ISLAMIC BERHAD dalam tempoh 120 Hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir lanjut sila berhubung dengan Tetuan Abdul Haris & Co., Peguambela di alamat K-2112, Tingkat 1, Taman Geliga Sakti Geliga Besar, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman. Tel: 09-8685797/6797 [ Ruj: J/L-MBB/2984/2016 ] atau Pelelong yang tersebut di bawah:ILHAM AUCTIONEER SERVICES MUHAMMAD ZULKIFLI Pelelong Berlesen H/P: 013-387 3635 [ Ruj: IA/HCKT/412/19/MBB-ROSLI ] E-mail: [email protected] 18 Mac 2019 RHB BANK BERHAD HARGA RIZAB RHB BANK BERHAD Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :- RM283,500.00 Nama pelelong Syarikat Pelelong Alamat : S.SANTHI : PRISTINE AUCTIONEER­S : No.f1-10,tingkat 1, Bangunan Lucky Plaza, Jalan Dato’lee Fong Yee, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. : 012-6991200 No. Fax: 06-7625103 : PRS0129/RHB/APR/2019 : T.RAJAGOPALU & CO : Suite 7-3, Seremban City Centre (formerly known as Arab Malaysian Business Centre), Jalan Pasar, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus : 06-7646155 No. Fax: 06-7618672 : RG/CA/RHB/1293/10DK(SURIYA) ................. T.T ................. PENOLONG KANAN PENDAFTAR Mahkamah Tinggi Shah Alam No. Telefon No. Rujukan Firma Guaman Alamat Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis ini difailkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Shah Alam, Unit Undang-undang, Tingkat 9-13, Plaza Perangsang, Persiaran Perbandara­n, 40000 Shah Alam. No. Telefon No. Rujukan [Ruj Kami: PFI-BN/01992/2019/LFY] X/SG65805103­0

© PressReader. All rights reserved.