Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 49 : C49

KLASSIFIED­S

ISNIN, 1klassifie­ds C49 18 MAC, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Lelong Lelong Lelong Lelong 222 222 222 222 225 225 225 225 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: KA-29NCC-1299-12/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: AA-29NCC-1347-12/2018 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN Berkenaan: DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA-38-906-08/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM SAMAN PEMULA NO. BA-24MFC-323-09/2017 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-1425-12/2018 MUSTAFA BIN MOHAMAD RUWAIDA BINTI MOHAD RAFADI [No. K.P.: 791009-08-5148] ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI Berkenaan : [No. K.P.: 650429-08-6121] Ex-parte: PENGHUTANG PENGHAKIMA­N ANTARA ANTARA Ex-parte : ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD (NO SYARIKAT: 88103-W) DAN LIM YOKE WAN (NO. K/P: 650721-08-5361) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 10HB APRIL 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN. BUTIR-BUTIR HAKMILIK:NO. HAKMILIK: GRN 66803 NO. LOT: 30894 MUKIM/DAERAH/NEGERI: KELUASAN TANAH: TARAF PEGANGAN: KEGUNAAN TANAH: PLAINTIF MBSB BANK BERHAD [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: 671380-H) PLAINTIF DAN DEFENDAN WAHABA WANGIN SDN BHD (No. Syarikat: 551867-M) DEFENDAN Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan bertarikh 24.11.2017 dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 14.2.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Perintah Bertarikh 27 Februari 2019) (Perintah bertarikh 21 Februari 2019) Kepada: RUWAIDA BINTI MOHAD RAFADI [No. K.P.: 791009-08-5148] JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA PEJABAT IMIGRESEN TINGKAT 1 & 2 BANGUNAN KDN BDR MUADZAM SHAH 06550 ALOR SETAR KEDAH AMBIL PERHATIAN NO 45 SELSAR ROKAM 10 TAMAN IPOH JAYA 31350 IPOH PERAK DAN/ATAU Kepada: MUSTAFA BIN MOHAMAD [No. K.P.: 650429-08-6121] NO. 3 PERSIARAN WIRAJAYA BARAT 26 TAMAN AMPANG 31350 IPOH PERAK LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 9HB APRIL 2019, JAM 10.30 PAGI, DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM, BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEXE, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK: AKAN MENJUAL SECARA Pekan Subang 111 meter persegi (kira-kira Selama-lamanya Bangunan Jaya / Petaling / Selangor Darul Ehsan 1,195 kaki persegi) RM53.00 LIM YOKE WAN Bangunan Kediaman AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 18/12/2018 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di IPOH dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO. 3 PERSIARAN WIRAJAYA BARAT 26 TAMAN AMPANG 31350 IPOH PERAK dan/atau dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 14 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 21 Februari 2019. ................................ TIMBALAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, IPOH ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 CUKAI TANAH: PEMILIK BERDAFTAR: SYARAT NYATA: NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di-pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenalpa­sti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan, LOKASI DAN KETERANGAN HARTANAH:SEBUAH RUMAH TERES DUA (2) TINGKAT (LOT TENGAH) YANG TELAH DI LUASKAN NO. 29, JALAN USJ 13/5G, 47630 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB:- SYARAT NO. HAKMILIK: HSD 145261. NO. LOT: PT 70917. MUKIM/DAERAH/NEGERI: Kapar/klang/ Selangor Darul Ehsan. PEGANGAN: Selama-lamanya. KELUASAN TANAH: 183 meter persegi (1,970 kaki persegi). CUKAI TAHUNAN: RM258.00 PEMILIK BERDAFTAR: KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Perusahaan. SYARAT NYATA: Perusahaan. SEKATAN KEPENTINGA­N: Tiada. BEBANAN: Digadaikan kepada CIMB Islamic Bank Berhad melalui No. Perserahan 73983/2013 didaftarka­n pada 23.7.2013. bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 07/12/2018 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di ALOR SETAR dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA PEJABAT IMIGRESEN TINGKAT 1 & 2 BANGUNAN KDN BDR MUADZAM SHAH 06550 ALOR SETAR KEDAH dan/atau NO 45 SELSAR ROKAM 10 TAMAN IPOH JAYA 31350 IPOH PERAK dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 27 Februari 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, ALOR SETAR ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 Wahaba Wangin Sdn Bhd - 1/1 Bahagian. Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah bangunan kilang tiga tingkat unit pertengaha­n No. 19, Jalan Keluli 7/109, Kawasan Perindustr­ian Shah Alam, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB: RM1,650,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut ini merupakan Hartanah tersebut adalah merupakan yang beralamat pos di yang beralamat di Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang Berjaya kepada dalam tempoh sebanyak RM540,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA RATUS EMPAT dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :Nama pelelong : Syarikat pelelong : Alamat : No. 17, Jalan Tanjung Sepang 30/13, Seksyen 30, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan : 012-3055881 E-mail : [email protected] : APR/MTSA/874(2)/2019 : : C-2-1, Pacific Place Commercial Centre, Jalan PJU 1A/4, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. : 03-78599229 No. Fax : 03-77345777 : ARSKL/AM/NAR/7479-17/CIMBI-WWSB/LIT/NFZ PULUH RIBU SAHAJA) Bank Draf SEKIRANYA KAMU BERHASRAT 10% ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD Bank Draf Jam 9.30 pagi CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 9.30 pagi CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir lanjut sila berhubung dengan:- Zurita binti Ahmad Alya Premier Resources (SA0169053-H) Nama Pelelong : AROKIASAMY SOOSAI Syarikat Pelelong : SRI MULIA AUCTIONEER­S No. Telefon : 03-6188 0073 / No. Faks: 03-61880072 No. Rujukan : SMA/4072-EF/ABMB/LYW/AN/MTSA Firma Guaman : TETUAN ANAD & NORAINI No. Telefon : 03-2691 8000 / Faks: 03-2691 2111 No. Rujukan : NV/ZITA/ABMB/11694(F)/18 No. Telefon No. Rujukan Firma Guaman Alamat Tetuan Abdul Raman Saad & Associates No. Telefon No. Rujukan Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Untuk Penyampaia­n Ganti [Ruj Kami: PFI-BN/125001/2018/CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/134771/2018 /CWT] Lelong Lelong 225 225 Lelong Lelong 225 225 Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [PDS (T) 700-3/3/1-2/D/11-18] PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : BA-24MFC-244-07/2018 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA - 38 – 169-02/2018 DALAM PERKARA SEKSYEN 257 DAN 263 KANUN TANAH NEGARA, 1965 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: WA-38-443-06/2018 ANTARA UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (No Syarikat: 271809-K) DAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM SAMAN PEMULA NO. BA-24MFC-323-09/2017 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-1425-12/2018 DI ANTARA OCBC AL-AMIN BANK BERHAD ...PEMEGANG GADAIAN ANTARA DAN ANTARA OCBC AL-AMIN BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 818444-T) DAN 1. MOHD. BADRUL ISSHAM BIN SAKI (NO K/P : 870226-56-5565) 2. AHMAD UZAIR BIN MOHD RASHID (NO. K/P : 920228-08-6667) ……DEFENDAN-DEFENDAN CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: 671380-H) PLAINTIF PLAINTIF PUSHPAVATH­I A/P VILVANATHA­N (No. K/P: 690212-08-6100) ...PENGGADAI AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA 2HB APRIL 2019 BERSAMAAN HARI SELASA BERMULA JAM 10.00 PAGI DI PEJABAT DAERAH / TANAH SEPANG BANGUNAN TUN AZIZ, BANDAR BARU SALAK TINGGI 43900 SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- DAN ..... … PLAINTIF WAHABA WANGIN SDN BHD (No. Syarikat: 551867-M) DEFENDAN Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan bertarikh 24.11.2017 dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 14.2.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: 1. MD ANWAR SHAWKAT AFSER (No. Passport People’s Republic of Bangladesh: AA1151587 [Lama] / BB0235462 [Baru]) DEFENDAN 2. FARZANA AFSER (No. Passport People’s Republic of Bangladesh: AA4151588 [Lama] / BB0235463 [Baru]) DEFENDAN LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA PADA 03HB APRIL 2019 BERSAMAAN HARI RABU JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEX PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. BUTIR-BUTIR HAKMILIK HS(D) 236164 / Petaling / Selangor Darul Ehsan 26/09/2105) RM 53.00 AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 9HB APRIL 2019, JAM 10.30 PAGI, DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM, BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEXE, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK: No. Hakmilik: HS(M) 21938, No. Lot PT 49293, Tempat Ran Tanah Pinggir Air Hitam Dengkil, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Negeri Selangor Darul Ehsan Keluasan Tanah: 306 meter persegi/3,294 kaki persegi Pegangan: Pajakan 99 tahun berakhir pada 9 Januari 2112 Kategori Kegunaan Tanah: Bangunan Syarat Nyata: Bangunan Kediaman Bebanan: Digadaikan kepada OCBC Al-amin Bank Berhad melalui No. Perserahan 4506/2015 didaftarka­n pada 29 Disember 2015. Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres dua tingkat unit tepi beralamat pos LELONGAN AWAM AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI ISNIN, 8HB APRIL 2019 JAM 9.30 PAGI DIBILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA LUMPUR ARAS 2, SAYAP KIRI, BAHAGIAN PERLAKSANA­AN KOMPLEKS MAHKAMAH, JALAN DUTA, KUALA LUMPUR NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi diPejabat Tanah yang berkenaan dan memeriksa hartanah tersebut termasuk tunggakan caj penyelengg­araan, tanggungan, bebanan serta mengenai pasti tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong. BUTIR-BUTIR HARTANAH:- NO. HAKMILIK STRATA Geran 25853/M1/5/61. NO. LOT STRATA Lot 812, Seksyen 88A, Petak No. 61, Tingkat No. 5, Bangunan No. M1. NO. AKSESORI PARCEL B2, A42. BANDAR/DAERAH/NEGERI TARAF PEGANGAN KELUASAN LANTAI PEMILIK BERDAFTAR MD ANWAR SHAWKAT AFSER - ½ bahagian, FARZANA AFSER - ½ bahagian. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- sebuah Unit Kondominiu­m dengan 3 + 1 bilik tidor berserta 2 lot tempat letak kereta yang beralamat di UNIT NO. D-5-3, 202 DESA CAHAYA CONDOMINIU­M, JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR. HARGA RIZAB NO. HAKMILIK: HSD 145260. NO. LOT: PT 70916. MUKIM/ DAERAH/NEGERI: Kapar/klang/selangor Darul Ehsan. PEGANGAN: Selama-lamanya. KELUASAN TANAH: 183 meter persegi (1,970 kaki persegi). CUKAI TAHUNAN: RM258.00 PEMILIK BERDAFTAR: Wahaba Wangin Sdn Bhd - 1/1 Bahagian. KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Perusahaan. SYARAT NYATA: Perusahaan. SEKATAN KEPENTINGA­N: Tiada. BEBANAN: Digadaikan kepada CIMB Islamic Bank Berhad melalui No. Perserahan 73974/2013 didaftarka­n pada 23.7.2013. No. Lot : Bandar / Daerah / Negeri : Pegangan : Cukai Tahunan : Keluasan: kegunaan tanah: Pemilik berdaftar: No. Hakmilik : Damansara Pajakan 99 tahun (tamat tempoh pada 143.00 Meter Persegi Bangunan 1. Ahmad Uzair Bin Mohd Rashid – ½ bahagian 2. Mohd. Badrul Issham Bin Saki – ½ bahagian Bangunan Kediaman Tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.bebanan Digadaikan kepada OCBC AL-AMIN BANK BERHAD, melalui Perserahan No. 39755/2015, Didaftarka­n pada 22/04/2015. PT 374 Kategori LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Syarat-syarat nyata : No. 2, Jalan Abadi 1/6, Abadi Heights, 47130 Puchong, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB:- dalam keadaan seperti mana sedia ada RM891, 000.00 (Ringgit Malaysia: Lapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sahaja) Sekatan Kepentinga­n : : : : Kuala Lumpur / Wilayah Persekutua­n / Wilayah Persekutua­n, : Selama-lamanya. : lebih kurang157 : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di : Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. Harta tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah bangunan kilang tiga tingkat unit pertengaha­n No. 17, Jalan Keluli 7/109, Kawasan Perindustr­ian Shah Alam, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB: RM1,650,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut adalah merupakan yang beralamat pos di Kuala Lumpur. meter persegi (1,690 kaki persegi). dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan sepertiman­a yang tercetak di dalam Perisytiha­ran Jualan ini. Bagi penawar-penawar yang berminat, adalah dikehendak­i mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk sebanyak : LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah tersebut merupakan satu unit rumah teres 2 tingkat unit tengah didalam kawasan yang berpagar dan berpengawa­l yang beralamat NO. 6, JALAN MUTIARA TROPICANA 2, MUTIARA TROPICANA, PJU 3, 47410 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA REZAB : RM 818,100.00 (RINGGIT MALAYSIA : LAPAN RATUS LAPAN BELAS RIBU SATU RATUS SAHAJA) Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak Hartanah tersebut ini merupakan 10% BANK DRAF RM89, 100.00 (Ringgit Malaysia: Lapan Puluh Sembilan Ribu Satu Ratus Sahaja) OCBC Al-amin Bank Berhad sebelum jam 9.30 pagi dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :Nama pelelong : Syarikat pelelong : Alamat : No. 17, Jalan Tanjung Sepang 30/13, Seksyen 30, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan : 012-3055881 E-mail : [email protected] : APR/MTSA/874(1)/2019 : : C-2-1, Pacific Place Commercial Centre, Jalan PJU 1A/4, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. : 03-78599229 No. Fax : 03-77345777 : ARSKL/AM/NAR/7479-17/CIMBI-WWSB/LIT/NFZ Bank Draf Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rezab CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 9.30 pagi atas nama pada hari lelongan. Untuk keterangan selanjutny­a, sila hubungi atau Peguam cara bagi pihak Pemegang Gadaian iaitu No. Tel: 03-3342 7207/ No. Rujukan: atau kepada Pelelong sepertiman­a yang sebanyak : Hartanah tersebut akan dijual “seperti mana sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian CIMB ISLAMIC BANK BERHAD dan kepada syarat –syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :- RM770,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TUJUH RATUS TUJUH PULUH PEJABAT DAERAH/TANAH TETUAN RIBU) SAHAJA OCBC AL-AMIN BANK BERHAD SEPANG YONG DAN RAKAN-RAKAN, [OCBC(COD)/PV/29975/2017/G)], 10% OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD sebelum Jam 9.00 pagi UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) Bank Draf UNITED Zurita binti Ahmad Alya Premier Resources (SA0169053-H) OCBC AL-AMIN BANK BERHAD Satu Ratus Dua Puluh (120) Hari hendaklah dibayar oleh penawar yang Berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir lanjut sila berhubung dengan:- BHD satu ratus dua puluh (120) hari tersebut. No. Telefon No. Rujukan Firma Guaman Alamat 1. AEIDI AMIN BIN AHMAD - PELELONG BERLESEN HERITAGE AUCTION HOUSE ENTERPRISE (001269594-A) NO. TEL : 012-2836135 / FAKS : 03-42969611 Nama Pelelong: AROKIASAMY A/L B.N. SOOSAI Firma Pelelong: SRI MULIA AUCTIONEER­S No. Telefon: 03-6188 0073 / Faks: 03-6188 0072 (Bimbit: 012-2010755) SMA/4075-EF/UOB/MAS/KP/MTKL Firma Guaman: TETUAN KHAW & PARTNERS No. Tel: 03-2141 7633 / Faks: 03-2148 3904 No. Rujukan: 362/331/27739/2017 Tetuan Abdul Raman Saad & Associates ISMAIL BIN SULEIMAN 2. TETUAN HO LOKE & KOH - PEGUAMBELA & PEGUAMCARA Ruj kami: HAH/0172/PTS/IBS/OCBC/18 Pelelong Berlesen NO. TEL : 03-21662882 / NO. FAX : 03-21664350 NO. RUJUKAN FAIL : OCBC/3145/3735/HC/PYZ/CW No. Telefon No. Rujukan No. Rujukan: Notis Am Notis Am 223 223 Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 Notis Am Notis Am 223 223 TAJUK: NOTIS PENGURANGA­N MODAL SAHAM SYARIKAT (Selaras Dengan Seksyen 117 (10) Akta Syarikat 2016) PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : BA-24FC-1233-10/2017 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA-38-272-03/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA-38-1502-12/2018 ANTARA BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (NO SYARIKAT: 6175-W) DAN MOHD AZLI BIN HARUN (NO. K/P: 810326-08-6225) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 9HB APRIL 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN. NOTIS PERMOHONAN UNTUK PENGGULUNG­AN PERKONGSIA­N LIABILITI TERHAD SECARA SUKARELA ANTARA PLAINTIF HONG LEONG BANK BERHAD (97141-X) ……PLAINTIF DEFENDAN (yang telah mengambila­lih semua asset dan liability Eon Bank Berhad melalui Perinta Letakhak bertarikh 17-06-11) DAN (Seksyen 50(4)(a) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012) SCIENCE OF LIFE SYSTEMS 247 SDN. BHD. (723587-M) dengan ini memberi notis bahawa resolusi khas untuk mengurangk­an modal saham berbayar telah diluluskan pada 15 Mac 2019. Ekstrak resolusi khas adalah seperti yang dinyatakan di bawah: “Bahawa modal saham berbayar syarikat dikurangka­n daripada RM750,000.00 yang terdiri daripada 750,000 saham biasa kepada RM150,000.00 yang terdiri daripada 150,000 saham biasa iaitu dengan pembatalan sebanyak RM600,000.00 yang terdiri daripada 600,000 saham biasa selaras dengan Seksyen 117 Akta Syarikat, 2016.” 1. POOPATHY A/P MUNIANDY (NO K/P : 720720-08-5256/ A 2198933) 2. THARMALING­AM A/L SANGARA PILLAI (NO. K/P : 681101-10-6119/ A 1076841) ……DEFENDAN-DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA 08HB APRIL 2019 BERSAMAAN HARI ISNIN JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEX PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. BUTIR-BUTIR HAKMILIK STRATA:- No. Hakmilik: Mukim/ Daerah/ Negeri: Pegangan: Keluasan: tanah: Pemilik berdaftar: Dengan ini notis adalah diberikan bahawa FR Capital PLT (LLP No. LLP0008594-LGN) akan membuat permohonan kepada Pendaftar Perkongsia­n Liabiliti Terhad untuk suatu perisytiha­ran pembubaran menurut seksyen 50(2) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012 dalam tempoh tujuh (7) hari selepas notis ini disiarkan. Mana-mana pekongsi atau pemiutang PLT tersebut yang ingin membuat bantahan terhadap permohonan ini boleh membuat bantahan bertulis kepada Suruhanjay­a Syarikat Malaysia dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh notis ini. BUTIR-BUTIR HAKMILIK:NO. HAKMILIK: HSD 277576 NO. LOT: PT 10861 MUKIM/DAERAH/NEGERI: KELUASAN TANAH: TARAF PEGANGAN: PEMILIK BERDAFTAR: KEGUNAAN TANAH: SYARAT SYARAT NYATA: Jeram / 153 meter persegi (kira-kira Pajakan selama 99 MOHD AZLI BIN HARUN Bangunan Kuala Selangor / Selangor Darul Ehsan 1,647 kaki persegi) RM39.00 tahun (tempot tamat pada 18/9/2106) - 1/1 bahagian Kediaman CUKAI TANAH: Bangunan NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di-pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenalpa­sti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan, LOKASI DAN KETERANGAN HARTANAH:SEBUAH RUMAH BERKEMBAR DUA (2) TINGKAT NO. 24, JALAN ALAM SURIA 16/39, SEKSYEN 16, 42300 BANDAR PUNCAK ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB:- No. Lot: GERAN 56743/M1/5/98 Bandar Baru Bangi/ Hulu Langat/ Selangor Darul Selama-lamanya 85 Meter Persegi Bangunan 1. POOPATHY A/P MUNIANDY -1/2 bahagian 2. THARMALING­AM A/L SANGARA PILLAI – ½ bahagian Bangunan Kediaman dan perniagaan Tiada Digadaikan kepada EON BANK BERHAD, melalui Perserahan No. 4338/2010, Didaftarka­n pada 19/03/2010. Hartanah tersebut merupakan satu unit apartment terletak di tingkat empat bangunan lima belas tingkat dengan kemudahan lift yang beralamat 41829 Ehsan Kategori kegunaan Syarat-syarat nyata: Bebanan: Hartanah tersebut ini merupakan beralamat di yang Sekatan Kepentinga­n: LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang Berjaya kepada dalam tempoh NO. P5-A-3A-6, TINGKAT 4, BLOCK A, SRI RIA APARTMENT, TAMAN SEPAKAT INDAH, SUNGAI CHUA, 43000 KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA REZAB:- RM 178,200.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS TUJUH PULUH LAPAN RIBU DUA RATUS SAHAJA) RM415,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU SAHAJA) 10% BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD Bank Draf Jam 9.30 pagi Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rezab sebanyak BANK satu ratus dua puluh (120) hari dan kepada syarat –syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh MUAMALAT MALAYSIA BERHAD dari tarikh jualan. Untuk butir-butir lanjut sila berhubung dengan:- HONG LEONG BANK BERHAD HONG LEONG BANK BERHAD Satu Ratus Dua Puluh (120) Hari Notis Am Notis Am Nama Pelelong Syarikat Pelelong No. Telefon No. Rujukan Firma Guaman No. Telefon No. Rujukan : AROKIASAMY SOOSAI : SRI MULIA AUCTIONEER­S : 03-6188 0073 / No. Faks: 03-61880072 : SMA/4071-EF/BMMB/MAH/AHAA/MTSA : TETUAN AKRAM HIZRI AZAD & AZMIR : 03-9174 5701 / Faks: 03-9174 5702 : AHA.16.241.BMMB-MOHDAZLI.18 223 223 jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :1. AEIDI AMIN BIN AHMAD - PELELONG BERLESEN 012-2836135/ TETUAN S N YAP & ASSOCIATES - PEGUAMBELA & PEGUAMCARA NO. TEL : FAKS : 03-42969611 2. NO. TEL : 03-26972282 / NO. FAX : 03-26914820 NO. RUJUKAN FAIL : A/17/143312/PS berakhir Pencarian anda di sini! sewa atau beli dengan LEBIH PILIHAN hanya dengan

© PressReader. All rights reserved.