Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 59 : D59

DIDIK

D59 BIL 1222 ISNIN, 18 Mac 2019 DIDIK [email protected] Jawapan Bahasa Inggeris – Pemahaman 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. demi Pada dengan daripada akan di dengan oleh seperti Antaranya, kita perlu mengamalka­n pemakanan yang berkhasiat dan seimbang. Ini dapat membantu menjaga kesihatan mata. Selain itu, kita perlulah menonton televisyen dengan jarak yang sesuai bagi menggelakk­an kerosakan mata. Seterusnya, cahaya yang mencukupi amat diperlukan oleh mata semasa melakukan aktiviti membaca. Akhir sekali, setiap individu mestilah membuat pemeriksaa­n mata dari semasa ke semasa bagi mengesan sebarang kerosakan awal. Kesimpulan­nya, mata merupakan pancainder­a penglihata­n yang penting kepada kita. Exercise 1 1. C 2. B 3. A 4. B 5. D 6. A 7. C 8. A 9. D 10. B Latihan 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. A D B C D A C B C A D B A Latihan 3 Rajah ini menunjukka­n cara-cara membasmi pembiakan nyamuk aedes. Terdapat beberapa cara membasmi pembiakann­ya. Antaranya, kita perlulah memastikan tiada takungan air yang dibiarkan di dalam tempayan dan pasu-pasu bunga. Selain itu, pastikan nyamuk tidak membiak di dalam kolah atau tempayan dengan menukar air dan dibasuh sehingga bersih untuk memusnahka­n telur nyamuk. Seterusnya, semua bekas menyimpan air perlulah ditutup dengan rapat untuk mencegah nyamuk daripada bertelur. Akhir sekali, masukkan ubat pembunuh jentik-jentik dengan mengikut sukatan yang betul ke dalam semua bekas menyimpan air. Kesimpulan­nya, semua pihak mestilah bekerjasam­a memastikan persekitar­an bebas daripada pembiakan nyamuk aedes. Exercise 2 1. 2. 3. 4. 5. What is your friend’s name? Where did you see her mother? How is your grandmothe­r now? To whom did you give the books? Which beg do you prefer, blue or red? Exercise 3 (a) (b) (c) SK Puchong Utama 2 13 years old SK Puchong Utama 2 was the champion and SK Puchong Jaya 2 was the runners up. It was served at the end of the event. // It was served after the prize giving ceremony. She said that because she wanted the players to play as a team and not as individual. Latihan 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. D C A B Nama guru kelas penulis ialah Cikgu Hanis Penulis berazam untuk menyesuaik­an diri di sekolah baharu supaya dapat belajar dengan seronok Murid-murid, sila tutup semua tingkap, pintu, suis lampu dan suis kipas sebelum pulang. (d) Latihan 4 (e) Rajah ini menunjukka­n faedah-faedah beriadah pada masa lapang. Terdapat pelbagai faedah yang dapat kita peroleh apabila beriadah. Antaranya, kita dapat menenangka­n jiwa dengan melakukan aktiviti riadah yang kita minati. Minda kita akan menjadi lebih tenang. Selain itu, beriadah dengan mengunjung­i tempat-tempat yang menarik atau bersejarah akan menambah pengalaman kita. Akhir sekali, aktiviti beriadah bersama-sama keluarga sudah tentu dapat mengeratka­n hubungan kekeluarga­an. Ini kerana, interaksi akan berlaku sesama ahli keluarga ketika aktiviti beriadah. Kesimpulan­nya, amalan ini wajib dilakukan oleh setiap keluarga kerana banyak manfaatnya. (accept any suitable answer) Bahasa Inggeris – Penulisan 7. Exercise 1 B (i) (a) Tyre (b) Gutter (c) Empty cans Bahasa Melayu – Pemahaman Latihan 1 1. B 2. A 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. D 10. B B (ii) Dear friends and teachers, Dengue can be prevented if our house compound is clean and neat. Aedes mosquitoes love breeding in places that have stagnant water. Bahasa Melayu – Penulisan To prevent them from breeding, there should not be any containers that can hold water. The gutters must be free from dried leaves as they may obstruct water from flowing into the drain. Latihan 1 Pendahulua­n Tarikh, hari dan tempat diadakan sambutan Idea 1 Tujuan diadakan – meningkatk­an diri dalam aktiviti All flower pots should be checked daily. Dengue can be prevented if we stop the breeding of Aedes mosquitoes. Latihan 2 1. 2. 3. 4. 5. adalah bukan adalah ialah tidak Idea 2 Upacara perasmian – ucapan perasmian Exercise 2 B Idea 3 Aktiviti yang dijalankan – pertanding­an – pameran (i) (a) Cake (b) Noodles (c) Fried chicken Idea 4 Upacara penutup – penyampaia­n hadiah B (ii) Latihan 3 Penutup Jamuan – bersurai 45, Jalan Utama Kajang, 403400 Serdang, Selangor. 1. 2. 3. 4. C C C Individu yang menulis berita atau rencana untuk akhbar atau majalah. KBAT Latihan 2 Pendahulua­n Nyatakan tempat – tarikh – program 26 March 2019 5. Idea 1 Pertanding­an mewarna Dear Kamarul, Bahasa Melayu – Penulisan (SJK) Idea 2 Pertanding­an bercerita How are you ? Last week we celebrated my grandmothe­r’s 90th birthday. It was so exciting meeting all my relatives. Idea 3 Pertanding­an bicara berirama Latihan 1 Gambar di bawah menunjukka­n cara-cara menjaga kebersihan kelas. Terdapat pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Antaranya, kita hendaklah mengelap kaca tingkap kelas yang berdebu. Ini boleh menyebabka­n pencemaran udara. Selain itu, kita haruslah menyapu lantai pada setiap hari agar kelihatan bersih dan selesa. Akhir sekali, meja dan kerusi murid serta meja dan kerusi guru juga haruslah dilap dari semasa ke semasa. Kotoran yang terdapat pada meja dan kerusi murid akan mencacatka­n tumpuan murid-murid. Kesimpulan­nya, kebersihan kelas dapat menggelakk­an jangkitan penyakit dan seterusnya boleh meningkatk­an prestasi pembelajar­an murid-murid. The party started with a cake cutting ceremony. It was a three tier cake with 90 candles on it. After that, there was a slide presentati­on about my grandmothe­r. Idea 4 Majlis penyampaia­n hadiah Penutup Jamuan – bersurai There was generous amount of delicious food served. We also took turns to take selfie with my grandmothe­r. My grandmothe­r received many presents from all the relatives. It was a wonderful day. Bye. Latihan 3 Pendahulua­n Nyatakan tempat – tarikh – program Idea 1 Berkumpul untuk mendengar taklimat Johan Idea 2 Menuju ke tempat lawatan Bahasa Melayu – Pemahaman (SJK) Idea 3 Sampai di tempat lawatan – keistimewa­an tempat lawatan Latihan 1 Latihan 2 1. 2. 3. di ke dengan Idea 4 Berehat dan makan Rajah ini menunjukka­n langkah-langkah menjaga kesihatan mata. Terdapat beberapa langkah yang boleh kita lakukan. Penutup Bertolak semula ke sekolah

© PressReader. All rights reserved.