Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 60 : D60

DIDIK

D60 ISNIN, 18 Mac 2019 BIL 1222 DIDIK [email protected] Jawapan 3. Definisi secara operasi bagi masa garam larut ialah tempoh masa garam mula dimasukkan hingga butiran garam tidak kelihatan sepanjang penyiasata­n. Latihan 4 Pendahulua­n 30 100 (a) India (b) 100% – 60% – 10% = 30% 30 × 1 200 = 100 1 200 – 360 = 840 840 1 200 × 100% = 2507+ 400 + 250 + 300 = 1 200 35 × 1 200 = 1002 7 × 120 = 2 10 × 780 = 100 × 360 = 108 Nyatakan tempat – tarikh –program 3. Idea 1 Taklimat tentang program 4. Definisi secara operasi bagi kestabilan sesuatu binaan adalah keupayaan untuk tidak mudah tumbang bagi binaan tersebut sepanjang penyiasata­n. Idea 2 Mata pelajaran pertama dan kedua 360 Idea 3 Rehat – bersedia untuk mata pelajaran seterusnya (c) 5. Definisi secara operasi bagi purata indeks pencemaran udara ialah purata bacaan alat ukur pencemaran udara sepanjang penyiasata­n. 70% Idea 4 Mata pelajaran ketiga dan keempat Penutup Penutup 4. (a) Sains Tahun 5 Latihan 5 Kertas 1 Pendahulua­n Nyatakan tempat – tarikh – program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D C C D C D B 420 Idea1 Taklimat tentang program (b) 78 Idea 2 Membersihk­an kawasan taman sains 30 × 480 = 100 Idea 3 Mengecat dan menghias taman sains 5. (a) 144 Idea4 Rehat – sambung aktiviti 1 4 480 + 36 + 144 = Melebihi 600 biji. Tidak benar / tidak betul. Kertas 2 (b) × 144 = 36 biji buah betik Penutup Bersurai 1. (a) (i) (ii) (i) (ii) (i) Ya Tidak mencemarka­n alam Bahan api fosil Tenaga Solar 660 (b) Latihan 6 (c) Pendahulua­n Nyatakan tempat – tarikh – program Matematik Tahun 5 Idea 1 Taklimat tentang program daripada ketua kelas Kertas 1 Idea 2 Membersihk­an dan mengecat kelas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A D A C C A D B Idea 3 Melukis mural pada dinding kelas – rehat Idea 4 Berkumpul dan berbincang Penutup Bersurai (ii) Kerana K / panel Suria menerima cahaya Matahari lebih banyak Latihan 7 Pendahulua­n Kertas 2 Nyatakan tempat – tarikh – program 2. (a) (b) Matahari Petroleum dan gas asli 1. (a) 25% Idea 1 Pasukan bertanding – sempena Sejarah (b) × 120 = 54 Idea 2 Suasana pertanding­an – penonton Latihan 1 Idea 3 Rehat – persembaha­n (c) 36 - 9 = 27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B A C D C C B A A D Idea 4 Sambung perlawanan – sengit 2. (a) (b) Penutup Penyampaia­n hadiah Makanan Kegemaran Bilangan murid Matematik Kertas 1 Nasi lemak Burger 1. D 2. B 3. D 4. C 5. A 6. B 7. B 8. D 9. C 10. C Aiskrim Latihan 2 Sains Kertas 1 KAUM ALAT MUZIK TARIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A B A D C D C Rebab / Kompang Gedombak / Nafiri Gong / / Tarian inang / Tarian makyung Melayu Matematik Kertas 2 Yangqin / Seruling Erhu / Simbal / Cina Tarian singa 1 × 100% = 4 nilai P, 4 × 100% = 8 Q, 6 × 100% = 75% 8 50% + 75% = India Tabla / Veenai / Sitar Tarian barathanat­yam 1. (a) 25% Sains Kertas 2 50 @ 1 × 100% = 2 Sarawak Sape Tarian ngajat (b) 50% 50% 1. Karnivor – Harimau Herbivor – Kambing Omnivor – Tikus Sabah Sompotan Tarian sumazau (c) 125% 2. Penubuhan kelab kebudayaan yang memperkena­lkan alat muzik tradisiona­l Mengadakan kempen mengenali dan menghargai alat muzik tradisiona­l (iii) Meningkatk­an penggunaan alat muzik tadisional dalam persembaha­n muzikal (i) 2. 2. (a) 60 – 24 = 36 366 × 100% = 60 60 × 6 biji telur = 360 biji (ii) Tenaga boleh dibaharui Tenaga tidak boleh dibaharui 60% Ombak Makanan Biojisim Nuklear Berasaskan fosil (b)

© PressReader. All rights reserved.