Berita Harian : 2019-08-14

Skor : 31 : 5

Skor

BIL 830 Rabu, 14 Ogos 2019 Bahasa Melayu Kertas 2 SKOR 5 Kertas 2 Soalan 2(b Petikan Cerpen )– Masa: Dua tiga puluh jam minit Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunaka­n ayat anda sendiri. empat 1. Kertas peperiksaa­n ini mengandung­i Jawab soalan. Jawapan bagi Sastera Melayu Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. soalan. semua Soalan 2 2. Soalan 2 Soalan 2 Soalan 4 3. (b), (c), (d) dan berdasarka­n teks Komponen Aku membeli tiga piring makanan burung dan memberinya LT5 walaupun harga satu piring cuma LT1. Wanita tua itu menyusun jari sepuluh sebelum mengarahka­n jarinya ke dada sebagai tanda terima kasih. Aku menaburkan bijirin. Beratus-ratus burung merpati berterbang­an turun dari kubu tinggalan kerajaan Uthmaniah. Nasib burung itu jauh lebih baik daripada nasib wanita tua itu, dapat makanan percuma dan gambarnya diabadikan dalam kamera sedangkan wanita tua itu seakan-akan figura hidup yang tidak disedari kewujudann­ya. Seorang remaja kurus datang menghampir­iku. Di tangannya terdapat sebuah beg plastik hitam yang besar. Matanya melingas ke kanan kiri. Dia bercakap separuh berbisik. Aku teringat akan pesanan Encik Yuksel tentang bahaya membeli barang di tepi jalan. Aku menggeleng­kan kepala tanda tidak berminat. Remaja itu menghampir­i Kak Chah dan Shahmeem. Belum sempat Kak Chah dan Shahmeem menjawab, seorang lelaki dewasa bertubuh tegap, berbaju T dan berseluar panjang hitam serta berwajah serius, datang dan memegang beg plastik remaja kurus itu. Remaja itu cuba lari, tetapi lelaki bertubuh tegap itu berjaya menendangn­ya sehingga tersungkur. Aku begitu terkejut sehingga lupa menjerit. Seorang lagi lelaki dewasa Turki datang dan mengambil beg plastik hitam yang terjatuh. Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. 4. Soalan 1: Rumusan [30 markah] langkah-langkah Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang dan Panjangnya rumusan memartabat­kan bahasa Melayu di sekolah tidak melebihi 120 patah perkataan. kesan-kesannya. “Black market, black market. Good price.” hendaklah “Perfume. Wallet. Jacket. Please!” Kedudukan bahasa Melayu semakin hari dipandang remeh oleh penggunany­a sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana peranan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara ini kian diganti oleh bahasa lain, terutamany­a bahasa Inggeris. Satu daripada puncanya ialah penggunaan bahasa rojak yang menyebabka­n kekeliruan bahasa kepada generasi muda terutamany­a pelajar. Penggunaan bahasa rojak ini jika tidak ditangani pelbagai pihak mengenai kemerosota­n mutu bahasa Melayu sama ada dari segi lisan atau tulisan sedikit demi sedikit. Kemungkina­n juga bahasa Melayu akan menjadi sejarah pada suatu hari nanti kerana telah hilang identiti bahasa tersebut. Langkah-langkah yang drastik perlu diambil bagi memastikan bahasa Melayu tidak tercemar. Langkah ini perlu bermula di sekolah kerana didikan sejak kecil membantu pelajar memelihara bahasa Melayu yang standard ketika dewasa kelak. Oleh itu, guru-guru perlu prihatin dalam mengajar Bahasa Melayu dengan menyemak dan membetulka­n setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Aktiviti kebahasaan perlu sentiasa diadakan bagi memastikan pelajar sentiasa aktif seperti pesta pantun, forum, pidato dan lain-lain. Sehubungan dengan itu juga, minggu atau bulan bahasa hendaklah dijalankan di sekolah-sekolah agar aktiviti bahasa dapat dihidupkan selalu. Pelajar juga tidak dibenarkan sama sekali menggunaka­n bahasa rojak dalam penulisan bagi semua subjek bukan sahaja mata pelajaran Bahasa Melayu. Di samping itu, pelajar perlu diingatkan agar jangan mudah mengubah bahasa Inggeris atau mana-mana bahasa asing menjadi bahasa Melayu atau ‘dimelayuka­n’. Sikap yang mengatakan bahawa bahasa Melayu itu mudah dan boleh ‘dirojakkan’ perlu diubah dalam minda mereka. Guru perlulah sentiasa menasihatk­an pelajar agar sentiasa peka terhadap perkembang­an bahasa Melayu serta meningkatk­an pengetahua­n mereka dalam bidang bahasa ini. Paling penting pelajar perlu memantapka­n penguasaan bahasa Melayu melalui pembacaan bahan-bahan bermutu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Guru-guru sendiri perlu memantapka­n pengajaran di dalam bilik darjah dengan menghadiri kursus atau bengkel bahasa dari semasa ke semasa. Guru juga perlu menunjukka­n contoh yang baik dengan menggunaka­n bahasa yang standard ketika mengajar dan berucap dalam apa-apa majlis di sekolah. Hari ini, pelajar tidak dapat mengelakka­n diri daripada menggunaka­n bahasa rojak ketika bersembang dalam laman media sosial seperti dan Oleh itu, guru perlu sentiasa peringatka­n pelajar agar tidak terikut-ikut cara tersebut ketika bertutur dan menulis secara formal. Pencemaran bahasa akibat penggunaan bahasa rojak ini merupakan suatu isu yang perlu disedari oleh semua pihak. Oleh itu, semua peringkat masyarakat harus dididik dan disedarkan untuk menggunaka­n bahasa yang betul dari segi ejaan, sebutan dan tatabahasa bahasa Melayu. Jika pihak-pihak yang bertanggun­gjawab menjalanka­n tugas dengan teliti dan kerap, tidak mustahil bahasa kita akan menjadi bahasa antarabang­sa yang berada di tahap yang terpenting. dikhuatiri mencetuska­n kebimbanga­n Dipetik daripada ‘Jaket Kulit Kijang dari Istanbul’ oleh Maskiah Haji Masrom dalam antologi Kementeria­n Pendidikan Malaysia Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, (i) Mengapakah nasib burung merpati dikatakan lebih baik berbanding nasib wanita tua yang dinyatakan dalam petikan? [2 markah] (ii) Kejayaan dalam hidup banyak bergantung kepada usaha seseorang menghadapi cabaran atau halangan. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk seseorang itu mencapai kejayaan? [3 markah] satu satu (iii) Berikan nilai kemanusiaa­n dalam petikan dan lagi daripada keseluruha­n cerpen. [4 markah] Soalan 2 Petikan Prosa Tradisiona­l (c )– Baca petikan prosa tradisiona­l di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunaka­n ayat anda sendiri. Twitter. Facebook Maka ada seorang orang Kelang mengatakan dirinya teraniaya oleh Tun Perak sedikit. Maka ia berdatang sembah ke bawah duli baginda. Maka baginda memberi titah kepada bentara Seri Amerta, menyuruh berkata kepada Tun Perak. Maka Tun Perak pun datang menghadap. Maka Seri Amerta pun berkata kepada Tun Perak, “Orang ini, ya Tuan Tun Perak, mengadukan halnya ke bawah Duli Yang Dipertuan, mengatakan dirinya teraniaya oleh Tun Perak. Mengapakah maka demikian pekerti tuan hamba?” Maka diam Tun Perak tiada disahutiny­a kata Seri Amerta itu. Setelah tiga kali Seri Amerta berkata-kata itu, maka barulah disahutiny­a oleh Tun Perak, katanya, “Tuan Seri Amerta, akan tuan hamba dijadikan Yang Dipertuan Bentara, dianugerah­i pedang sebilah itu jua tuan hamba peliharaka­n baik-baik, usahakan Akan pekerjaan kami orang memegang negeri di mana tuan hamba tahu? Jikalau sebesar tempurung sekalipun, negeri namanya; baik juga kepada kami, maka kami kerjakan, kerana Yang Dipertuan tahu akan baiknya juga kepada kami, tiada tahu akan jahatnya. Tetapi jikalau Duli Yang Dipertuan hendak mencerca hamba sebab orang itu, pecatlah hamba dahulu, maka cercakan hamba dengan dia. Jikalau hamba belum dipecat, bagaimana hamba hendak dicerca?” Dipetik dan diubah suai daripada ‘Harapan Pelihara Martabat Bahasa Melayu’ dalam November 2017 jangan diberi berkarat kemanakan. Pendidik, Soalan 2 : Pemahaman [35 markah] Soalan 2 Petikan Umum (a )– Dipetik daripada ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’ dalam antologi Kementeria­n Pendidikan Malaysia Soalan 1, Berdasarka­n petikan jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunaka­n ayat sendiri. Sejadah Rindu, (i) Berikan maksud rangkai kata dikhuatiri mencetuska­n kebimbanga­n. [2 markah] (i) Berikan maksud jangan diberi berkarat kemanakan. [2 markah] (ii) Penggunaan bahasa rojak memberikan implikasi yang tertentu terhadap perkembang­an bahasa Melayu. Jelaskan implikasi-implikasi tersebut. (ii) Apakah yang dinyatakan oleh Seri Amerta sehingga Tun Perak berdiam diri sengaja tidak menjawab pertanyaan Seri Amerta? [3 markah] [3 markah] (iii) Peranan untuk mengatasi masalah penggunaan bahasa rojak ini bukan sekadar terletak pada bahu guru-guru dan sekolah sahaja. Peranan ini perlu juga dimainkan oleh pihak-pihak yang lain. Pada pendapat anda, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak itu untuk menangani masalah penggunaan bahasa rojak? (iii) Tugas sebagai pemimpin sesebuah negeri atau negara bukanlah satu tugas mudah kerana banyak perkara yang perlu diatasi. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri pemimpin yang mampu menjadikan sesebuah negara itu kuat dan maju? [3 markah] [4 markah] Lihat muka 6 →

© PressReader. All rights reserved.