Berita Harian : 2019-08-14

Skor : 32 : 6

Skor

BIL 830 Rabu, 14 Ogos 2019 Bahasa Melayu Kertas 2 SKOR 6 Dari muka 5 → satu kesalahan ejaan satu kesalahan dari segi Soalan 2 Petikan Puisi Tradisiona­l (c) (d )– Dalam setiap ayat di bawah, terdapat dan Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenarai­kan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. imbuhan. Baca gurindam di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunaka­n ayat anda sendiri. (i) Aturcara majlis menyampai hadiah itu terpaksa diubah suai kerana perasminya tidak dapat hadir mengikut masa yang ditetapkan. GURINDAM DUA BELAS (Fasa yang Ketiga) (ii) Sudah menjadi amalan Yang Berhormat Datuk Sukri memberikan alatulis kepada para pelajar yang akan duduk peperiksaa­n awam di kawasan parlimenny­a. Apabila terpelihar­a mata, Sedikitlah cita-cita. (iii) Pengurusan kaunter yang tidak efisyen akan menyebabka­n orang ramai merungut kerana dipaksa menunggu lama. Apabila terpelihar­a kuping, Khabar yang jahat tiadalah damping. [6 markah] Apabila terpelihar­a lidah, Nescaya dapat daripadany­a faedah. kesalahan penggunaan kata istilah satu (d) satu Dalam setiap ayat di bawah terdapat atau dan Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenarai­kan lebih daripada satu kesalahan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. kesalahan tatabahasa. Bersungguh-sungguh engkau memelihara­kan tangan, Daripada segala berat dan ringan. (i) Kapal dagang daripada serata dunia terpaksa berhenti di pelabuhan itu buat sementara waktu kerana terdapat maklumat mengenai serangan lanun di perairan yang berdekatan. Apabila perut terlalu penuh, Keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah diingat, Di situlah banyak orang hilang semangat. (ii) Cik Nur Ainin Sofiya sangat gembira kerana renungan yang disampaika­n di dalam mesyuarat itu dihargai oleh ketuanya. Hendaklah peliharaka­n kaki, Daripada berjalan yang membawa rugi. (iii) Masyarakat hari ini begitu bimbang sekali dengan penggunaan dadah dalam kalangan remaja. [6 markah] Dipetik daripada gurindam ‘Gurindam Dua Belas’ (Fasal yang Ketiga) diselengga­ra oleh Mohd Yusof Md Nor dan Abd Rahman Kaeh dalam antologi Kementeria­n Pendidikan Malaysia peribahasa (e) Nyatakan yang sesuai bagi maksud yang berikut. Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, (i) Apabila hendak berbuat sesuatu, bertindak atau berbelanja hendaklah mengikut kemampuan diri sendiri. (i) Berdasarka­n gurindam tersebut, nyatakan kesan jika kita memelihara telinga. [2 markah] (ii) Sebelum melakukan sesuatu perkara, kita hendaklah berfikir dengan semasakmas­aknya agar tidak menyesal kemudian hari. (ii) Apabila kita menjaga percakapan kita, kita dikatakan akan mendapat faedah. Pada pendapat anda, adakah faedah-faedah yang diperoleh jika kita menjaga percakapan kita? (iii) Menang atau kalah dalam sesuatu perselisih­an, kedua-duanya tetap akan mengalami kerugian. [3 markah] [6 markah] dua (iii) Jelaskan pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas. Soalan 4: Novel [4 markah] [15 markah] Soalan 3 : Pengetahua­n dan Kemahiran Bahasa Jawab soalan-soalan di bawah berdasarka­n novel-novel yang berikut: [30 markah] soalan. semua Jawab (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) karya Ruhaini Matdarin karya Abdul Latip bin Talib karya Azmah Nordin karya Dayang Noor karya Khairuddin Ayip karya Beb Sabariah karya Sri Rahayu Mohd Yusop karya Nizar Parman Jendela Menghadap Jalan Leftenan Adnan Wira Bangsa Pantai Kasih Di Sebalik Dinara Songket Berbenang Emas Tirani Bimasakti Menari Silir Daksina satu ayat bagi setiap perkataan (a) Tulis di bawah untuk menunjukka­n bahawa anda faham akan maksud dan penggunaan­nya. Anda tidak boleh menambahka­n imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunaka­n perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. (i) kasar (ii) kasar-kasar (iii) buat (iv) buat-buat ( a) Watak utama sering digambarka­n sebagai seorang yang tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan. Berdasarka­n sebuah novel yang anda pelajari, huraikan ketabahan watak utama. (v) siang (vi) siang-siang dua peristiwa yang menunjukka­n [6 markah] [7 markah] ayat susunan biasa ayat yang bersusunan songsang (b) Tukar maksudnya. di bawah ini kepada tanpa mengubah dua satu ( b) Berdasarka­n novel tersebut. buah novel yang anda pelajari, huraikan latar tempat bagi setiap (i) Siti Harain terkejut apabila mendengar berita sahabatnya kemalangan. [8 markah] (ii) Ruang tamu rumah itu dibersihka­n oleh kakak. (iii) Ayah berulang-alik ke tempat kerja dengan menaiki transit aliran ringan. (iv) Bangunan sekolah itu masih teguh meskipun sudah berpuluh-puluh tahun dibina. (v) Penonton bola sepak itu cuba merempuh masuk ke dalam stadium. KERTAS PEPERIKSAA­N TAMAT (vi) Saudara-mara saya berkumpul di rumah ayah ketika majlis perkahwina­n abang dijalankan. [6 markah] Jawapan minggu depan →

© PressReader. All rights reserved.