Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 37 : C37

1klassifie­ds

RABU, 1klassifie­ds C37 14 OGOS, 2019 BH Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Hartanah Klasifikas­i Am Notis Am 223 228 228 228 228 228 Tanah Untuk Dijual Servis Ubahsuai Rumah 115 DALAM AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM URUSAN TANAH SUTERA MANAGEMENT SDN. BHD. 051 SEPANG TANAH INDUSTRIAL (Dalam Penggulung­an secara Sukarela Anggota) (Nombor Syarikat : 761195-W) (Diperbadan­kan di Malaysia) 16km dari KLIA, bagus untuk gudang 60 ekar, rezab Melayu. Jualan segera! Tel: Shima 019-286 9666 REN 01001 / E31822 PEJABAT DAERAH TANGKAK DENGAN INI DIMAKLUMKA­N bahawa menurut Seksyen 439(2) Akta Syarikat 2016, Mesyuarat Agung Luarbiasa Syarikat yang diadakan di Bilik Mesyuarat Syarikat di 2, Jalan Sutera Merah 2, Taman Sutera, 81200 Johor Bahru, Johor pada hari Isnin, 5 Ogos 2019 pada 10 pagi, telah meluluskan resolusi khas dan biasa seperti yang ditetapkan di bawah:(1) Bahawa Tanah Sutera Management Sdn. Bhd. akan digulung melalui Penggulung­an secara Sukarela Anggota menurut Seksyen 439(1)(b) Akta Syarikat 2016 dan Encik Tan Swee Guan dari 19-01, Blok C Kompleks Austin Perdana, Jalan Austin Perdana 2, Taman Austin Perdana 81100 Johor Bahru telah dilantik sebagai Penyelesai bagi tujuan urusan Penggulung­an Syarikat dan saraan Penyelesai ditetapkan pada fi yang dipersetuj­ui bersama. (2) Bahawa Penyelesai diberi kuasa untuk menjalanka­n apa-apa kuasa seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 456 dan 457, Akta Syarikat 2016, untuk mengedarka­n sebarang aset lebihan Syarikat kepada anggota Syarikat menurut hak-hak dan kepentinga­n yang sedia ada. Tarikh : 5 Ogos 2019 Tandatanga­n CHE HASNI BIN CHE AHMAD KENYATAAN TENDER SERENDAH ANTARA GAPI 1 ekar 1 lot, ada 3 lot, kaw perumahan, pegangan bebas, bumi shj. RM170K Tel: 018-2856602 Hakim Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor dalam kelas dan jenis pendaftara­n yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut : BAIKI & SERVIS Autogate! Sistem Autogate Berkualiti Tinggi dengan hanya RM1299! Ditubuhkan 1996. EE Automation 03-8062 5891 Harga Dokumen & Bayaran Wang Pos Atas Nama Tempat Dan Tarikh Dokumen Tender Mulai Dijual, lawatan tapak Pejabat Yang Memanggil Tender Jenis Pendaftara­n & Taraf Tanah Dikehendak­i Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup Kelas Kepala & Sub Kepala 117 Tajuk Projek (NO. TAWARAN KERJA 1) PDT(T)/03/2019 Bumiputera T1 CIDB GRED PEJABAT DAERAH TANGKAK RM250.00 Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan Pembanguna­n Fizikal, Jalan Dataran 2, 84900 Tangkak, Johor Pejabat Daerah, Bahagian Kewangan Pembanguna­n Fizikal, Tangkak G3 Pegawai Daerah Tangkak KATEGORI KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN UTAMA DI KAMPUNG SAGIL PARIT 3, TANGKAK CE’ 20.08.2019 : 03.09.2019 Pada : Hingga PROMOSI CABIN HOME PENGKHUSUS­AN MASALAH JUAL TANAH/ rumah segera. Seluruh M’sia. Ashada Prop E(3)0540. Whatsapp/ SMS 0123791324 [email protected] Cabin-office, Toilet, Guard House, Store, Garden Shade. 012-4040332 Website: www.gsprefab.com CE 01 & CE 21’ 10.09.2019 12.00 Tengah hari Tarikh : Jam : (NO. TAWARAN KERJA 2) PDT(T)/04/2019 LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN BAIKPULIH BAHU JALAN DI JALAN SRI KENANGAN, BUKIT SERAMPANG 20.08.2019 10.30 PAGI PADA : JAM : Bunga/tanaman 054 Klasifikas­i Am DALAM AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM URUSAN TANAH SUTERA MANAGEMENT SDN. BHD. TEMPAT : PEJABAT DAERAH TANGKAK Penjagaan Kesihatan/ Kecantikan (Dalam Penggulung­an secara Sukarela Anggota) (Nombor Syarikat : 761195-W) (Diperbadan­kan di Malaysia) 043 Waktu Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tender boleh disemak dan diperolehi adalah seperti berikut :- !ULIK KENCANA URUT tradisiona­l Melayu. NO6A jln SS14/1A Sbg Jaya. Tel: 0113576611­8.Ayu.ella. 0166916118.Ros.qasih Hari Waktu DENGAN INI DIMAKLUMKA­N bahawa pemiutang-pemiutang Syarikat di atas yang sedang digulung secara sukarela dikehendak­i memaklumka­n nama, alamat dan butiran hutang-hutang dan tuntutantu­ntutan kepada Penyelesai Syarikat pada atau sebelum 14 September 2019 dan jika dikehendak­i melalui notis secara bertulis oleh Penyelesai Syarikat atau peguam caranya, hadir untuk membuktika­n hutanghuta­ng atau tuntutan-tuntutan pada masa dan di alamat yang dinyatakan dalam notis tersebut, dan keingkaran daripada menurutnya, sebarang pengedaran kepada pemiutang akan dikecualik­an sebelum hutang-hutang atau tuntutan-tuntutan tersebut dibuktikan. Tandatanga­n TAN SWEE GUAN Penyelesai 19-01, Block C, Kompleks Austin Perdana, Jalan Austin Perdana 2, Taman Austin Perdana, 81100 Johor Bahru. Tarikh : 13 Ogos 2019 Ahad hingga Rabu 8.30 pagi - 12.30 tengah hari 2.30 petang - 3.30 petang 8.30 pagi - 12.30 tengah hari PERCUMA 900 ANAK Pokok Durian Musang King atau Anak Pokok Tin (Mengikut terma & syarat) Tel Peter: 012-3117121 Khamis AROMA URUT LELAKI untuk lelaki (710806-02-5685) + Promosi + Profesiona­l. 24 Jam. Tel: Mr. Justin 011-11975128 (Cheras, K. Lumpur) Dokumen tender akan dikeluarka­n kepada wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk maksud itu wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa Surat Pendaftara­n ASAL yang dikeluarka­n oleh PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR, surat asal Pengiktira­fan Taraf Bumiputera jika berkenaan dan surat Pendaftara­n dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan. Klasifikas­i Am * Jenis Pendaftara­n T1 A1diperbad­ankan Syarikat 100% milik tempatan (Warganegar­a) Syarikat tempatan yang disenaraik­an di BSKL yang ditubuhkan dan di Malaysia dan sedangkan saham individu asing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah Pengurusan dan pekerja dianggotai 100% oleh warganegar­a Tidak berkenaan URUT (002015167-V) TRADISIONA­L Batu Caves. Facial & Waxing. Salma 017-3169227/ 017-5205052 Perlu pekerja. T2- Pajakan/pinjaman 089 URUT TRADISIONA­L. LELAKI/ Lelong Lelong Guaman Guaman 225 225 222 222 Wanita, di Prima Selayang. Sila hubungi: 016-9651700 Sopia (741128-11- 5068) PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N No : TA-38-145-10/2019 Saman Pemula No. : TA-24FC-22-07 TAHUN 2016 ANTARA BANK PERTANIAN MALAYSIA (No. Syarikat: 811810-U) DAN URUTAN TRADISIONA­L UNTUK Notis lelaki/ wanita. Lokasi Pandan Cahaya, Ampang (9009230165­82) Hubungi: Leny 017-3536760 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN (BAHAGIAN DAGANG) DALAM KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-901-09/2018 ... PLAINTIF ROS ZUNNURAIN BINTI MOHAMMAD RAZIF (NO. K/P: 891221-05-5016) (berniaga sebagai Razilina Enterprise No. Perniagaan NS0031108-K) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : PINJAMAN MOTOR, KERETA, HAMZAH BIN NGAH (K/P No. : 5881866/ 600601-11-5153) TARIKH LELONG : 28hb OGOS, 2019 MASA : 10.30 PAGI TEMPAT : DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI, KUALA TERENGGANU HARGA RIZAB : RM 243,000.00 ‘TANAH ORANG MELAYU” LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH ... DEFENDAN Perabot/perhiasan Rumah Van. Shun Ho Motor, 17 Jln 2A/27A Wangsa Maju. Depan AEON. 03-4142 4344 / 55. Lulus Segera Notis Am 223 049 LEE TIAM BENG (No. K/P: 650627-01-6001) CHEK KAH KEONG (No. K/P: 770121-05-5499) (berniaga sebagai perkongsia­n dibawah gaya dan nama GB Plantation No. Perkongsia­n SA0262695-P) …PEMIUTANG-PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN PENYAMPAIA­N GANTI PETISYEN PEMIUTANG-PEMIUTANG EX-PARTE : Hartanah tersebut adalah sebuah rumah berkembar satu tingkat yang beralamat : No.8113, Taman Mahmudiah, Kampung Pak Tuyu, Mengabang Telipot, 21030 Kuala Nerus, Terengganu Darul Iman. PINJAMAN WANG. GERAN Motorsikal . Angsana Aktif Motor Sdn Bhd (649520-V) 41 Jalan Genting Klang KL. Tel: 03-6732 1831 BUTIR-BUTIR HAKMILIK No. Hakmilik Lot No. Mukim/daerah/negeri Pegangan Keluasan : GM 2740 : Lot 11439 : Mukim Batu Rakit / Daerah Kuala Nerus / Terengganu : Selama-lamanya : 684 meter persegi (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang-pemiutang Penghakima­n bertarikh 10/4/2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 29/05/2019) Kepada : DEPOSIT ALONY DESIGN 016-2229466 BANK 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama melalui Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu sebelum pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar yang berjaya kepada plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank deraf beserta dengan salinan Pembida yang mengemukak­an bank deraf sahaja akan 1) Nama Pelelong : Dato’ Matandor a/l Subbiah Syarikat Pelelong : Lavinya Enterprise No. Telefon : 019-9164092/019-9184092 2) Firma Guaman : Tetuan Asmadi, Azmi & Associates No. Telefon : 09-6313122 No. Rujukan : AAA/BPM/106/2005(K.L.) 019-2773811 FB Alony Design Kabinet dapur & pej (reno) terus dr kilang. www.alohadesig­n.com.my PERTANIAN MALAYSIA BERHAD Jam 9.30 pagi ROS ZUNNURAIN BINTI MOHAMMAD RAZIF (NO. K/P: 891221-05-5016) (berniaga sebagai Razilina Enterprise No. Perniagaan NS0031108-K) No.8, Jalan RK 4/10, Rasah Kemayan, 70300 Seremban 2, Seremban, Negeri Sembilan AMBIL PERHATIAN Satu Ratus Dua Puluh (120) hari Perlukan notis AGM atau EGM dengan segera? slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja. ditolak. bahawa suatu Petisyen Pemiutang-pemiutang Penghakima­n bertarikh 10/04/2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di dalam Mahkamah Tinggi Seremban ini oleh Lee Tiam Beng (No. K/P: 650627-016001) dan/ atau Chek Kah Keong (No. K/P: 770121-05-5499) (berniaga sebagai perkongsia­n dibawah gaya dan nama GB Plantation No. Perkongsia­n SA0261695-P), yang beralamat di No. 9-1, Jalan USJ 1/1A, Regalia Business Centre, 47620 Subang Jaya, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang-pemiutang Penghakima­n bertarikh 10/4/2019 termeterai dan Afidavit mengenai kebenaran pernyataan dalam petisyen yang diikrarkan oleh Lee Tiam Beng pada 26/4/2019 tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n sesalinan Petisyen Pemiutang-pemiutang Penghakima­n bertarikh 10/4/2019 termeterai dan sesalinan Afidavit mengenai kebenaran pernyataan dalam petisyen yang diikrarkan oleh Lee Tiam Beng pada 26/4/2019 tersebut berserta dengan sesalinan perintah untuk Penyampaia­n Ganti di Papan Notis Mahkamah Tinggi Seremban dan di pintu hadapan premis beralamat di No.8, Jalan RK 4/10, Rasah Kemayan, 70300 Seremban 2, Seremban, Negeri Sembilan iaitu alamat akhir kamu yang diketahui dan dengan mengiklank­an sekali satu Notis Penyampaia­n Ganti di dalam akhbar Berita Harian mengenai Notis Kebankrapa­n tersebut dan bahawa penyampaia­n sedemikian tersebut disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna dan cukup kepada kamu atas penamatan tujuh (7) hari selepas perlaksana­an terakhir tindakan penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen tersebut akan PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: BA-38-559-05/2019 ANTARA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …… ................... ….PLAINTIF DAN RAHMATHU BAHIA BEGUM BINTI A MOHAMED ARIFF ................... DEFENDAN (NO. K/P: 701130-10-5516) AKAN MENJUAL SECARA KABINET DAPUR TERMURAH di KL. Atas RM80 Bawah RM90 ABS & 5G available. Quotation & Design percuma. Tel: 016-3846886 David Hubungi kami untuk pakej terbaik. Lain-lain Perkhidmat­an Lain-lain Perkhidmat­an LELONGAN AWAM 077 077 PADA HARI RABU 28HB OGOS 2019 - JAM: 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM, BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, BANGUNAN ANNEX, ARAS 2, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A Kamar Perbicaraa­n Pejabat Pendaftara­n Mahkamah Tinggi Seremban, Kompleks Mahkamah Seremban, 70300 Seremban, Negeri Sembilan pada 5 September 2019, pada pukul 9.00 pagi dibicaraka­n di No. Hakmilik : GRN 319836 No. Lot : 125541 Pegangan : Selama lamanya Pemilik Berdaftar : RAHMATHU BAHIA BEGUM BINTI A MOHAMED ARIFF Keluasan Tanah : 310 meter persegi (3,336 kaki persegi) Syarat-syarat Nyata : Bangunan Kediaman Bebanan : Digadaikan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad No. : Perserahan 62542/2016 didaftarka­n pada 20.07.2016 di mana kamu dikehendak­i hadir dan jika kamu gagal hadir, Mahkamah boleh membuat satu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang-pemiutang Penghakima­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 8 Julai 2019 t.t ……………………………… .. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Seremban PENYAMPAIA­N GANTI BAGI PETISYEN PEMIUTANG-PEMIUTANG NOTIS DALAM WARTA ini difailkan oleh Tetuan Ricky Tan & Co, Peguamcara & Peguambela bagi Pemiutang-pemiutang Penghakima­n yang dinamakan diatas yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di Unit 17.02, Level 17, Menara Maxisegar, Jalan Pandan Indah 4/2, Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur. Tel: 03-4292 2600 ; Fax: 03-4292 2608 [GP 18511713] NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Contact us : Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah berkembar dua tingkat yang beralamat di NO. 18, JALAN DAMAR BAYU 3B, GLENMARIE COVE, 42000 PELABUHAN KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Deposit daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum pada hari lelongan. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- RM1,100,000.00 10% BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD BANK DRAF Jam 9.30 pagi BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Satu Ratus Dua Puluh (120) hari TBN AUCTION SALE - S.C. THANABALAN - 03-22605187. TETUAN NAZRI AZMI ISLINDA - NO. SUITES D-05-3 - D-07-3 PARAGON POINT II @ BICC, JALAN MEDAN PUSAT BANDAR 5, SEKSYEN 9, 43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN (No. Rujukan: DLBRPK(M).7341.L.2018(F) - 03-89289299

© PressReader. All rights reserved.