Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 38 : C38

1klassifie­ds

C38 1klassifie­ds RABU, BH 14 OGOS, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan 228 228 228 228 228 228 228 228 X/C 2017565208(PJA) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO : JB-28NCC-30-07 TAHUN 2019 X/C 2093564702(PJA) X/C 2173267703(PJA) X/C 1210859710(PJA) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO : JB-28NCC-27-07 TAHUN 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO : JB-28NCC-28-07 TAHUN 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO : JB-28NCC-29-07 TAHUN 2019 Dalam Perkara Perenggan 465(1)(e) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara TONG SAN PAPER TRADING SDN. BHD. (672890-W) Dalam Perkara Perenggan 465(1)(e) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara GTC ALBUM & STATIONERY SDN. BHD. [Dahulu dikenali sebagai KIAT AUTO SERVICE CENTRE SDN. BHD.] (948188-T) ANTARA Dalam Perkara Perenggan 465(1)(e) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara TACON CORPORATIO­N SDN. BHD. (873156-K) ANTARA Dalam Perkara Perenggan 465(1)(e) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara RAFA MAJU (M) SDN. BHD. (666347-U) ANTARA ANTARA KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N DAN TONG SAN PAPER TRADING SDN. BHD. (672890-W) ... RESPONDEN KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N DAN TACON CORPORATIO­N SDN. BHD. (873156-K) KERAJAAN MALAYSIA ... PEMPETISYE­N DAN RAFA MAJU (M) SDN. BHD. (666347-U) IKLAN PETISYEN DAN GTC ALBUM & STATIONERY SDN. BHD. (948188-T) ... RESPONDEN [Dahulu dikenali sebagai KIAT AUTO SERVICE CENTRE SDN. BHD.] ... RESPONDEN ... RESPONDEN Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana Sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Kluang, Unit Undang-undang, Wisma Hasil, Jalan Batu Pahat, 86000 Kluang, Johor. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulain Nabilah Binti Samsudin, Peguam Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. IKLAN PETISYEN IKLAN PETISYEN 21.07.2019 Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di Muar pada hari dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana Sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Kluang ,Unit Undang-undang, Wisma Hasil, Jalan Batu Pahat, 86000 Kluang, Johor. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulain Nabilah Binti Samsudin, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di Muar pada hari jam dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan petisyen itu akan diberikan kepada manamana Sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Kluang ,Unit Undang-undang, Wisma Hasil, Jalan Batu Pahat, 86000 Kluang, Johor. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulain Nabilah Binti Samsudin, Peguam Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. …………………… .tt …………………… (NURULAIN NABILAH BINTI SAMSUDIN) Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. IKLAN PETISYEN 21.07.2019 21.07.2019 Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Kerajaan Malaysia pada dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di pada hari jam dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana Sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat pihak Pempetisye­n ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Kluang ,Unit Undang-undang, Wisma Hasil, Jalan Batu Pahat, 86000 Kluang, Johor. Pihak Pempetisye­n ialah Nurulain Nabilah Binti Samsudin, Peguam Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Muar Rabu, 25.09.2019 jam 9.00 pagi 21.07.2019 Rabu, 25.09.2019 9.00 pagi Rabu, 25.09.2019 jam 9.00 pagi Muar Rabu, 25.09.2019 9.00 pagi Peguam Hasil ………………………… .tt ……………………… .. (NURULAIN NABILAH BINTI SAMSUDIN) Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. ………………………… .tt ……………………… .. (NURULAIN NABILAH BINTI SAMSUDIN) Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Peringatan : Barang siapa yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada ...........………… .tt …………………… .. (NURULAIN NABILAH BINTI SAMSUDIN) Peguam Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Untuk dan bagi pihak Kerajaan Malaysia. Peringatan : Barang siapa yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada Peringatan : Barang siapa yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada Peringatan : Barang siapa yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang, atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 24.09.2019. 24.09.2019. 24.09.2019. 24.09.2019. Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: DA-29NCC-496-07/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: NA-29NCC-294-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BHARU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: JA-29NCC-735-04/2019 DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: NA-29NCC-293-04/2019 KHAIRUL NIZAM BIN ROZALI Berkenaan : [No. K.P.: RF180239 / 840616-02-5145] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MOHD EZRI BIN ROZLAN Berkenaan : [No. K.P.: 851130-01-5397] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N SAZALI BIN ALIAS Berkenaan : MBSB BANK BERHAD Ex-parte MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No. K.P.: 711101-71-5007] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MUKHANIZAM BIN MUHAMMAD Berkenaan: MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No. K.P.: 850415-03-6031] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) MBSB BANK BERHAD Ex-parte: NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Perintah bertarikh 24 Jun 2019) NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI MOHD EZRI BIN ROZLAN [No. K.P.: 851130-01-5397] NO 53 RUMAH RAKYAT NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN DAN/ATAU NO 2 BATU 3 1/4 KAMPUNG SADANG TENGAH 32800 PARIT, PERAK bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SEREMBAN dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 53 RUMAH RAKYAT NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN dan/atau NO 2 BATU 3 1/4 KAMPUNG SADANG TENGAH 32800 PARIT PERAK dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 Jun 2019. ...................................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, SEREMBAN ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 Kepada: PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Kepada: (Perintah bertarikh 01 Julai 2019) NOTIS PENGIKLANA­N KHAIRUL NIZAM BIN ROZALI SAZALI BIN ALIAS Kepada: Kepada: [No. K.P.: RF180239 / 840616-02-5145] H-G-1 FLAT KOS RENDAH NILAI PERDANA 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN 1648C BEREK KELAMIN BALAI POLIS NILAI 71800 NILAI, SEREMBAN [No. K.P.: 711101-71-5007] NO 53 JALAN PADI HUMA BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU, JOHOR DAN/ATAU UEM SUNRISE BHD, NUSAJAYA RESORT SIB, NUSAJAYA CENTRE, EAST LEDANG, PO8, PERSIARAN LEDANG HEIGHTS, 79250 NUSAJAYA, JOHOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di JOHOR BHARU dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 53 JALAN PADI HUMA BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU JOHOR dan/atau 01-06 BLOK A PERUMAHAN RAKYAT ISKANDAR 80150 JOHOR BAHRU JOHOR dan/atau UEM SUNRISE BHD, NUSAJAYA RESORT SIB, NUSAJAYA CENTRE, EAST LEDANG, PO8, PERSIARAN LEDANG HEIGHTS, 79250 NUSAJAYA JOHOR dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 01 Julai 2019. ...................................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, JOHOR BHARU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 MUKHANIZAM BIN MUHAMMAD [No. K.P.: 850415-03-6031] PT 196 JALAN RAMBUTAN RENDANG KAMPUNG CHEKOK TENGAH, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN Dan BLOK-L TAMAN RANTAU MAS 17200 RANTAU PANJANG, KELANTAN bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 25 Februari 2019 telah dikemukan ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi Malaya Kota Bharu ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di KOTA BHARU dan di alamat Penghutang Penghakima­n yang terakhir diketahui di PT 196 JALAN RAMBUTAN RENDANG KAMPUNG CHEKOK TENGAH 16100 KOTA BHARU KELANTAN dan BLOK-L TAMAN RANTAU MAS 17200 RANTAU PANJANG KELANTAN dan juga dengan mengiklank­an satu notis sekali di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh terakhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang ini akan didengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah penerimaan terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 29 April 2019. NO 94 TAMAN DERDAP 08200 SIK, KEDAH POLIS DIRAJA MALAYSIA JAWATAN KONSTABEL BIT, BALAI POLIS NILAI 71800 NILAI, SEREMBAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SEREMBAN dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di H-G-1 FLAT KOS RENDAH NILAI PERDANA 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN dan/atau NO 94 TAMAN DERDAP 08200 SIK KEDAH dan/atau 1648C BEREK KELAMIN BALAI POLIS NILAI 71800 NILAI SEREMBAN dan/atau POLIS DIRAJA MALAYSIA, JAWATAN KONSTABEL BIT, BALAI POLIS NILAI 71800 NILAI SEREMBAN dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 Jun 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, SEREMBAN Notis Untuk Penyampaia­n Ganti ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 [Ruj Kami: PFI-BN/24374/2019 /CWT] DAN/ATAU DAN/ATAU 01-06 BLOK A PERUMAHAN RAKYAT ISKANDAR 80150 JOHOR BAHRU, JOHOR DAN/ATAU AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN 10/09/2019 ..................................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi, KOTA BHARU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-2283 8493 Fax: 03-2283 8494 Notis Iklan Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Untuk Penyampaia­n Ganti [Ruj Kami: PFI-BN/24399/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/24356/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/72565/2018 /CPY] Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: AA-29NCC-403-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: TA-29NCC-215-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: NA-29NCC-968-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BHARU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: JA-29NCC-736-04/2019 SURESH A/L CHELLIAH Berkenaan : NORHISHAM BIN MOHAMAD NORDIN Berkenaan : [No. K.P.: 901023-02-5779] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MD FAUZIE BIN SOFFIAN MOHD FAIZAL BIN MAT HASSAN Berkenaan : Berkenaan : [No. K.P.: 710831-10-5927] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: 800619-01-5587] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: RFS15325 / 811031-11-5011] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD MBSB BANK BERHAD Ex-parte : Ex-part : [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) NOTIS PENGIKLANA­N PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 08/03/2019) NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Perintah bertarikh 16 Julai 2019) (Dalam Perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh 09 April 2019) Kepada: (Perintah bertarikh 24 Jun 2019) MD FAUZIE BIN SOFFIAN MOHD FAIZAL BIN MAT HASSAN Kepada: Kepada: SURESH A/L CHELLIAH [No. K.P.: 901023-02-5779] PT 7066 Desa Casuarina Jalan Casuarina 3 Bandar Baru Nilai 71800 Nilai Negeri Sembilan dan No 937 Jalan Tengku Maheran 28 Taman Tengku Maheran 06000 Jitra Kedah bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 08/03/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di PT 7066 Desa Casuarina Jalan Casuarina 3 Bandar Baru Nilai 71800 Nilai Negeri Sembilan dan No 937 Jalan Tengku Maheran 28 Taman Tengku Maheran 06000 Jitra Kedah dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 11 Jun 2019. Kepada: [No. K.P.: 800619-01-5587] NO 16 JALAN PADI 5 BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU, JOHOR DAN/ATAU NO 12B JALAN KENANGA KAMPUNG BARU AYER HITAM 86100 AYER HITAM, JOHOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di JOHOR BHARU dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 16 JALAN PADI 5 BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU JOHOR dan/atau NO 12B JALAN KENANGA KAMPUNG BARU AYER HITAM 86100 AYER HITAM JOHOR dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 16 Julai 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, JOHOR BHARU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 [No. K.P.: RFS15325 / 811031-11-5011] NO 275 FELDA TENANG 22010 JERTEH, TERENGGANU DAN/ATAU MAKTAB TEKNIK POLIS DIRAJA MALAYSIA MUAR 84200 BAKRI, JOHOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 09/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di KUALA TERENGGANU dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 275 FELDA TENANG 22010 JERTEH TERENGGANU dan/atau MAKTAB TEKNIK POLIS DIRAJA MALAYSIA MUAR 84200 BAKRI JOHOR dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 30 Jun 2019. .................................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUALA TERENGGANU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 NORHISHAM BIN MOHAMAD NORDIN [No. K.P.: 710831-10-5927] UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM PERAK NO 9 JALAN BERNAM 6/1 TAMAN BERNAM BARU 35900 TANJONG MALIM PERAK bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di IPOH dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM PERAK dan/atau NO 9 JALAN BERNAM 6/1 TAMAN BERNAM BARU 35900 TANJONG MALIM PERAK dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 Jun 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, IPOH ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 DAN/ATAU AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN 03/10/2019 .............................................. Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Seremban ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Pengiklana­n Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Untuk Penyampaia­n Ganti [Ruj Kami: PFI-BN/24378/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/24402/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/24371/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/118419/2018/NMK]

© PressReader. All rights reserved.