Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 43 : C43

1klassifie­ds

RABU, 1klassifie­ds C43 14 OGOS, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-3474-06 TAHUN 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: BA-28NCC-465-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: WA-28NCC-668-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : JA - 29NCC - 611 – 04/2019 Dalam Perkara Mengenai Simbol Wira (1048453-W); dan Dalam Perkara mengenai Seksyen 466 Akta Syarikat-syarikat 2016; dan Dalam Perkara Mengenai Kaedah-kaedah Syarikat (Penggulung­an), 1972 dan Kaedah-kaedah Mahkamah, 2012. AZHAR BIN ABD RAHMAN (NO. K/P BARU : 650826-01-5255) (NO. K/P LAMA : A0181800) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N AFFIN BANK BERHAD (25046-T) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (DALAM PERKARA NOTIS KEBANKRAPA­N BERTARIKH 02.04.2019 YANG DILANJUTKA­N DARI 02.07.2019 HINGGA 01.09.2019) NOTIS BER : PER : MD. ARIF BIN MD NOOR [NO. K/P LAMA : 6110500] [NO. K/P BARU : 581215-10-5087] : PUBLIC BANK BERHAD [No. Syarikat : 6463-H] NOTIS Dalam Perkara mengenai Seksyen 465 (1) (e) Akta Syarikat 2016; Dan Dalam Perkara mengenai …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE EX-PARTE : Masa Edu Resources Sdn. Bhd. (805846-V) ANTARA Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 19/06/2019 yang dilanjutka­n tempoh masa serahannya selama (1) satu bulan sehingga 20/10/2019. Kepada : ANTARA MAYBANK ISLAMIC BERHAD EMASKANG SDN BHD (31274-V) ... PEMPETISYE­N ... PEMPETISYE­N (No. Syarikat: 787435-M) Kepada : DAN MD. ARIF BIN MD NOOR LOT 8418, JALAN SENTOSA SUNGAI RAMAL BARU 43000 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU MD. ARIF BIN MD NOOR LOT 9406, JALAN SEK SEB. LEFT. ADNAN SG. RAMAL LUAR 43000 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN AMBIL PERHATIAN DAN AZHAR BIN ABD RAHMAN SIMBOL WIRA SDN BHD (1048453-W) ... RESPONDEN No. 2, Jalan Alamanda 7 Taman Alamanda, PT Imam 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim dan MASA EDU RESOURCES SDN. BHD. IKLAN PETISYEN (No. Syarikat: 805846-V) ... RESPONDEN NOTIS adalah dengan ini diberikan bahawa suatu Petisyen untuk menggulung­kan Syarikat tersebut di atas di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam telah pada 25hb Julai, 2019, dikemukaka­n di Mahkamah oleh Emaskang Sdn Bhd (31274-V) yang beralamat di No. 3-1C, Jalan Anggerik Vanilla N 31/N, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Petisyen tersebut diarahkan supaya didengar oleh Mahkamah yang bersidang di Shah Alam pada pada pukul 9.00 pagi dan mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang ingin menyokong atau membantah Perintah di dalam Petisyen itu bolehlah hadir pada waktu perbicaraa­n dengan sendirinya atau melalui Peguamnya. Salinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah No. 3-1C, Jalan Anggerik Vanilla N 31/N, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan Chan Leong & Co. dan beralamat di No. 3-4B, Jalan Anggerik Vanilla N 31/N, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. PETISYEN PENGIKLANA­N NOTIS adalah dengan ini diberikan bahawa suatu Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10/07/2019 dikemukaka­n oleh AZHAR BIN ABD RAHMAN No. 1, Jalan Bahagia 3 Taman Bahagia 83000 Batu Pahat Johor Darul Takzim bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap anda di Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru oleh Affin Bank Berhad [25046-T] beralamat di Tingkat 2, Menara Serba Dinamik, No. P3.4, Persiaran Perbandara­n, Section 14, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Johor Bahru dan di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui di Maybank Islamic Berhad DAN (787435-M). DAN bahawa Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di atas oleh pada mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang ingin menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara sendiri atau melalui peguamcara­nya pada masa perbicaraa­n yang telah ditetapkan. Sesalinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah di Maybank Islamic Berhad, Asset Quality Management, Region Selangor/negeri Sembilan, Level 14, Tower A, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur. Peguamcara Pempetisye­n iaitu Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 - D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan. (No. Rujukan : DLMIB.6977.L.2018/W-UP) [Tel : 03-8928 9299 Fak : 03-8920 9599] Ditandatan­gani ............................................... TETUAN NAZRI AZMI ISLINDA Peguamcara Pempetisye­n Nota :- Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an atau menghantar dengan pos kepada (Pempetisye­n atau Peguamcara­nya) yang dinamakan di atas suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya, jika ada. Notis hendaklah disampaika­n, atau jika dihantar melalui pos, hendaklah dihantar dalam jangkamasa yang mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12.00 tengahari pada hari Selasa, 24/09/2019 (sehari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraa­n Petisyen tersebut) 17hb Oktober, 2019 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari Rabu, 25/09/2019 jam 9.00 pagi. AMBIL PERHATIAN (Mahkamah Insolvensi) DAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n bertarikh 19hb Jun 2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah ini oleh PUBLIC BANK BERHAD yang beralamat di Regional Credit Control Centre, Klang 2nd Floor, 64 & 66 Jalan Tapah, Off Jalan Goh Hock Huat, 41400 Klang, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut hendaklah disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah bertarikh 23hb Julai 2019 di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam, dan di alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di No. 2, Jalan Alamanda 7, Taman Alamanda, PT Imam, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim No. 1, Jalan Bahagia 3, - 3 - Taman Bahagia, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim 19A, Jalan Sulaiman, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim Lot 8418, Jalan Sentosa, Sungai Ramal Baru, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan/ atau di Lot 9406, Jalan Sek Keb. Left. Adnan, Sg. Ramal Luar, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan di dan di dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu 7 hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu ingin membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. serta melalui pengiklana­n ini dan penyerahan tersebut dianggap sebagai baik dan sempurna serta berkesan ke atas kamu dalam masa Tujuh (7) HARI selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membela Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah memfailkan suatu Afidavit bagi perkara di atas dengan Pendaftar Mahkamah ini untuk mengetepik­an Notis Kebankrapa­n ini dalam masa TUJUH (7) HARI dari tarikh penampalan serta pengiklana­n Notis Kebankrapa­n ini. Jika kamu ingkar memfailkan Afidavit tersebut, suatu Petisyen Pemiutang boleh diberikan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu dapat diperiksa oleh kamu dalam permohonan di Mahkamah Tinggi, Shah Alam. Bertarikh 23 haribulan Julai 2019 Chan Leong & Co ............................................... Peguamcara Pempetisye­n Tetuan Chan Leong & Co. Nota: Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an, atau menghantar dengan pos, kepada Tetuan Chan Leong & Co. secara bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya, jika ada. Notis hendaklah disampaika­n, atau jika dihantar dengan pos, hendaklah dihantar dalam jangkamasa mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12 tengahari pada 16hb Oktober, 2019 (sehari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraa­n Petisyen tersebut). IKLAN PETISYEN ini difailkan oleh Tetuan Chan Leong & Co., Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n yang beralamat di No. 3-4B, Jalan Anggerik Vanilla N 31/N, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (No. Tel: 603-5124 9863 No. Faks: 603-5124 9862) (Ruj: L/002/2019[WU]/EKSB-SWSB) [Wu-aop2019002[wu](m)-20190807] Bertarikh 29 Julai 2019. --------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru ini telah difailkan oleh Tetuan Sidek Teoh Wong & Dennis Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara TH Perdana, 1001, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2692 3000 ; Faks: 03-2693 0300) [ Ruj : ABB/17/0510(E) - nb] T.T …………………………………………………… TETUAN RASTAM SINGA & CO NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di Suite 1.05, Garden Business Centre, No. 3, Tingkat 1, Jalan Istana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan.[tel. NO : 603-33720328, FAX NO: 6033372038­9] [Ruj: SR/PBB/L011/HL(48)]..IZAN NOTIS Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2317-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2157-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2155-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2154-04/2019 PER: NUR ASSINAR BTE RAZALI (NO. K/P : 891102-14-5406) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ROZIHAN IZMI BIN ZAINUL RASHID (NO. K/P : 851213-04-5241) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS ROZIHAN IZMI BIN ZAINUL RASHID NO. 46 JALAN SEMARAK 3B BUKIT BERUNTUNG 48300 RAWANG SELANGOR. PER : PER : NADIAH HAYATI BINTI OMAR (NO. K/P : 710904-08-5534 / A1964620) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PER : NOR JALILAH BINTI MAT DIAH (NO. K/P : 750220-10-5430 / A3167169) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : EX-PARTE : EX-PARTE NOTIS KEPADA : NOTIS NADIAH HAYATI BINTI OMAR KEPADA : NUR ASSINAR BTE RAZALI NOTIS NOR JALILAH BINTI MAT DIAH NO. 49 LORONG SERAI 2 KG BARU SUNGAI SERAI KUANG 48050 RAWANG SELANGOR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2157-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 10.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 12.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersamasam­a salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n ini melalui permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 12 Jun 2019 ……………… ...Ditandatan­gani ……………… ... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj: BIMB/64744/18/LIT Tel: 03-6419 0570 Faks: 03-6419 0571 KEPADA : KEPADA : NO. 16, JALAN SUTERA 2/2B TAMAN SUTERA, SEKSYEN 2 43000 KAJANG, SELANGOR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2155-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 10.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 11.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n permohonan di Mahkamah. Bertarikh 201 BLOK 8, PKNS APARTMENT JALAN 4M, AMPANG JAYA, 68000 AMPANG, SELANGOR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2154-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 10.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 11.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n ini melalui permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 11 Jun 2019 Ditandatan­gani ……………………………… ... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj : BIMB/64742/18/LIT Tel : 03-6419 0570 Faks : 03-6419 0571 AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2317-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 16.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 12.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n Notis Kebankrapa­n ini melalui permohonan di Mahkamah. Notis Kebankrapa­n ini melalui Bertarikh pada 12 Jun 2019 Ditandatan­gani ……………………………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj : BIMB/27430/12/LIT Tel : 03-6419 0570 Faks : 03-6419 0571 pada 11 Jun 2019 Ditandatan­gani ……………………………… ... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj : BIMB/59460/18/LIT NOTIS NOTIS NOTIS NOTIS Tel : 03-6419 0570 Faks : 03-6419 0571 Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO : WA-38-601-07/2019 ANTARA STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 115793-P) ... PLAINTIF DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO : TA-24MFC-30-07/2016) PERMOHONAN UNTUK NO PELAKSANAA­N: TA-38-77-10/2016 PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN PERLIS PTG.PS (R) 1/80F 2294 (17) AKAN DIJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA TARIKH : 20HB. OGOS 2019 (SELASA) MASA : JAM 11.00 PAGI TEMPAT : DI PERKARANGA­N PEJABAT TANAH & GALIAN PERLIS DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N No : TA- 38-14-01/2018 Saman Pemula No. : 24FC-39-10/2017 ANTARA MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (No. Syarikat : 9417-K) ANTARA MAYBANK ISLAMIC BERHAD (787435-M) DAN UR GROUP SDN BHD (No. Syarikat : 259545-W) LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 9HB. OKTOBER 2019, PADA JAM 9.30 PAGI, DI BILIK LELONG, BAHAGIAN PELAKSANAA­N, ARAS 2, SAYAP KIRI, KOMPLEKS MAHKAMAH JALAN DUTA, 50592 KUALA LUMPUR. NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK: No. Hakmilik Strata: Negeri: ...PLAINTIF DAN MUHAMMAD BAKRI BIN AMIR (NO. K/P 850914-07-5705 ) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 28HB OGOS 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU JALAN SULTAN MOHAMAD 21000 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN 1. Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah sebelum lelongan di buat dan memeriksa semua tunggakan dan bebanan Hartanah tersebut sebelum jualan lelong. 2. Para pembeli yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu adalahdike­hendaki mengemukak­an bank deraf beserta dengan slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja, Pembida yang mengemukak­an deraf sahaja akan ditolak. ... DEFENDAN ... PLAINTIF ...DEFENDAN DAN AZIK BIN CHIK (No. K/P : 590425-11-5253/5514877) TARIKH LELONG : 18hb SEPTEMBER, 2019 MASA : 10.30 PAGI TEMPAT : DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI KUALA TERENGGANU HARGA RIZAB : RM 297,000.00 ‘TANAH ORANG MELAYU” LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH ... DEFENDAN NOTA : HARGA RIZAB : RM121,500.00 BUTIR-BUTIR HARTANAH No. Lot: Bandar/daerah/ No. Petak Aksesori: Pegangan: Pemilik Berdaftar: UR GROUP Syarat Nyata: Sekatan Geran 39982/M2-B/3/106 Bandar Petaling Jaya/petaling/selangor Selama-lamanya 134 meter persegi Perniagaan Bangunan Perniagaan Tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. Kaveat persendiri­an dimasukkan oleh Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad melalui No. Perserahan 2208/2019(KVSK) didaftarka­n pada 18/2/2019. Digadaikan kepada Standard Chartered Bank Malaysia Berhad melalui No. Perserahan 1352/2015(GD) didaftarka­n pada 23/1/2015. 38304 Sek. 40 A203 NO. HAKMILIK NO. LOT ALAMAT HARTANAH : GM 1061 : Lot 2834 : No. 21, Jalan Suria, Taman Suria, 02000 Kuala Perlis, Perlis : Mukim Kuala Perlis, Daerah Perlis : 134 meter persegi : Selama-lamanya : Pengisytih­aran Rezab Melayu : RM56.00 : Bangunan : Tapak Kediaman Keluasan Lantai: SDN BHD Kategori Kegunaan: Kepentinga­n: BUTIR BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK: GM 11133 NO. LOT: LOT 21792 MUKIM/DAERAH/ NEGERI: Cukai /Kemaman /Terengganu KELUASAN: 175 meter persegi PEGANGAN: Selamanya CUKAI TAHUNAN: RM10.00 KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan ENDOSMEN Tanah Orang Melayu PEMILIK BERDAFTAR: SYARAT-SYARAT NYATA: 1) Tuan tanah ini hendaklah dalam masa 2 tahun daripada tarikh tanah ini dibenarkan atau dalam satu masa yang dilanjutka­n dengan kelulusan Pesuruhjay­a Tanah Dan Galian, Terengganu mendirikan sebuah rumah kediaman dan kemudian daripada itu menjaga akan dia dengan keadaan yang baik dengan memberi puas hati kepada Pegawai Daerah. 2) Bangunan yang didirikan di atas tanah ini tidaklah sekali-kali boleh digunakan sebagai rumah kedai. SEKATAN KEPENTINGA­N: Tanah yang dibenarkan ini tidaklah boleh dibuat pindahmili­k orang yang diberi kebenaran bertulis oleh Pesuruhjay­a Tanah dan Galian, Terengganu. BEBANAN: Hartanah tersebut adalah pada masa ini digadaikan kepada melalui No. Perserahan bertarikh Hartanah tersebut adalah sebuah rumah berasingan separuh kekal satu tingkat yang beralamat PT 5248, Kampung Banggol Peradong, Manir, 21200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Endosan: MUHAMMAD BAKRI BIN AMIR (NO. K/P 850914-07-5705 ) – 1/1 Bahagian BUTIR-BUTIR HAKMILIK Bebanan: No. Hakmilik : GM 7754 No. Lot : Lot 12129 Mukim/daerah/negeri : Mukim Belara/ Daerah Kuala Terengganu/ Negeri Terengganu Pegangan : Selama-lamanya Keluasan : 767 meter persegi MUKIM / DAERAH / NEGERI KELUASAN TANAH TARAF PEGANGAN KAWASAN RIZAB CUKAI TAHUNAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH SYARAT NYATA LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: satu lot pejabat berstrata dengan tempat letak kereta Unit No. 309, Glomac Business Centre, No. 10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB : Hartanah tersebut adalah beralamat di yang DEPOSIT MALAYSIA 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama melalui Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu sebelum Jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar yang berjaya kepada plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Pembida yang ingin membida lelongan awam di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu adalah dikehendak­i mengemukak­an bank deraf beserta dengan salinan slip permohonan bank deraf atas nama pembida sahaja. Pembida yang mengemukak­an bank deraf sahaja akan ditolak. 1) Nama Pelelong : Puan S.youmal a/p Suppiah Syarikat Pelelong : Lavinya Enterprise No. Telefon : 019-9164092/ 019-9184092 2) Firma Guaman : Tetuan Ana Shahrana Annuar & Co No. Telefon : 06-3124236 No. Rujukan : ASAC/KTN/ZIHA/5712/14(MBSB-K.T.) MAYBANK ISLAMIC BERHAD 2678/2011 BUILDING SOCIETY BERHAD 22/08/2011. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH “sepertiman­a sedia ada” RM470,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: EMPAT RATUS TUJUH PULUH Hartanah tersebut akan dijual atas rizab sebanyak tertakluk kepada satu harga Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat L0T 21792, JALAN SN 2/3, PERUMAHAN RAYHAR SENTOSA, TAMAN JAYA NILAM, GONG PAUH, 24000 KEMAMAN, TERENGGANU DARUL IMAN. HARGA RIZAB RM 145,800.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LAPAN RATUS SAHAJA) Hartanah tersebut adalah yang mempunyai alamat pos di Satu RIBU SAHAJA) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama Ratus Dua Puluh (120) hari Bank Draf STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD (UR GROUP SDN BHD) sebelum Jam 9.00 pagi Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh selanjutny­a, sila berhubung dengan :- STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD (UR GROUP seratus dua puluh (120) hari dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat adalah hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan dan tiada lanjutan masa diberikan. sila berhubung dengan:Nama Pelelong : (PELANGI MENTARI RESOURCES) : : : PELELONG BERLESEN NEGERI PERLIS FETTY ATEERAH BINTI FADZIL Tel : 019-556 0891/019-556 0819 Ruj Kami : FAF/PS/PTGPS-PBB/24/05/2019 PEGUAMCARA PLAINTIF TETUAN RAMLI AMAR JIT & TAN Tel : 04-9763787 / 04-9763397 / 04-9763587 Ruj Peguam : Y/RA/PBB.L/1167/2016 SDN BHD) dari tarikh jualan. Untuk butir-butir BANK DRAF MAYBANK ISLAMIC BERHAD Nama Pelelong : Chong Sze Ning Syarikat Pelelong : One Excel Management Services : No. 61-2, Jalan 45/26, Taman Sri Rampai, Setapak, No. Telefon 53300 Kuala Lumpur. No. Rujukan : 03-4023 3063 /013-318 1823 MAYBANK ISLAMIC BERHAD Firma Guaman : Tetuan Seow & Megat Alamat : Suite 17.03, Tingkat 17, Wisma MCA, No. 163, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. : 03-2166 3384 : L.SCB.07385.18 satu ratus dua puluh (120) hari MOHD HAKIMI HELMI BIN AHMAD YUNUS Alamat 019-3773975 FAKS : 03-8080 8887 TETUAN ABDUL HARIS & CO 09-8685797 FAKS : 09-868679, No Telefon Firma Guaman No Telefon Email: [email protected] No Rujukan 7 (J/L-MBB/2798/2015) No. Telefon

© PressReader. All rights reserved.