Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 45 : C45

1klassifie­ds

RABU, 1klassifie­ds C45 14 OGOS, 2019 BH Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender 228 228 228 228 224 224 224 224 KENYATAAN TENDER Tawaran Tender adalah dibuka kepada pembekal/pembida yang berkelayak­an untuk menyertai tender berikut: ● HARGA DOKUMEN TARIKH TUTUP TENDER NO TAJUK TENDER Membekal Beg Plastik Kuning bagi Perkhidmat­an Sokongan Hospital untuk kegunaan Clinwaste (M) Sdn Bhd 3 Sept 2019 (Selasa) RM500.00 (“Supply of Yellow Plastic Bag for Hospital Support Services for Clinwaste (M) Sdn Bhd”) 1. No. Rujukan Tawaran: RC/TC-YPB/CWM/2019/008 Pembekal/pembida yang berminat dikehendak­i menghadiri taklimat tender seperti berikut: ● CLINWASTE (M) SDN BHD (306486-H) Lot 5, Jalan Waja 16, Kawasan Perindustr­ian, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Tel: 03-3122 2020 (Sekretaria­t) 19 Ogos 2019 (Isnin) 10.00 Pagi - 12.00 T/hari Dokumen Tender Boleh Dibeli Mulai 19 Ogos 2019 Sehingga 23 Ogos 2019 Bermula Jam 10.00 Pagi Hingga 4.00 Petang. WANG POS/ DRAF BANK/CEK SYARIKAT RADICARE (M) SDN BHD. WANG TUNAI TIDAK DITERIMA. Bayaran dokumen tender boleh dibuat secara nama Hanya Pembekal/pembida yang menghadiri sesi taklimat tender seperti di atas dibenarkan membeli Dokumen Tender. Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam alamat berikut pada atau sebelum tarikh tutup tender jam atas ● ● PETI TENDER 12.00 tengah hari: seperti ● RADICARE (M) SDN BHD (286063-T) Level 13, Wisma UOA Damansara II, No. 6, Jln. Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur Notis Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: WA-28NCC-715-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN 224 224 224 224 DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: CA-29NCC-174-04/2019 Dalam Perkara Safety Sdn. (No. Syarikat: 720271-H) Dan Dalam Perkara Seksyen 465 (1) (e) & Seksyen 466 (1) (a) Akta Syarikat, 2016 ANTARA HONG LEONG BANK BERHAD (No. Syarikat: 97141-X) Wasilah Bhd : NORSHARAH BINTI OTHMAN (NO. K/P : 760724-06-5494 / A3388694) EX-PARTE : RHB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 6171-M) NOTIS IKLAN BER … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam Perkara Petisyen Pemiutang bertarikh Kepada: 08 Julai 2019. NORSHARAH BINTI OTHMAN BERSAMA KAMI MELAKAR PERUBAHAN! No. A 3928, Lorong Alor Akar 26 Alor Akar, 25250 Kuantan Pahang Darul Makmur. Dan/atau di … PEMPETISYE­N I ngin membantu menaikkan imej Malaysia di persada antarabang­sa? Kini anda mampu melakukann­ya dengan memberikan servis yang terbaik melalui kerjasama bersama Malaysia Airports demi memas kan tetamu gembira dengan servis yang diberikan. Malaysia Airports adalah salah satu daripada kumpulan pengendali lapangan terbang terbesar di dunia dari segi jumlah penumpang yang dikendalik­an, menguruska­n 39 lapangan terbang di seluruh Malaysia (dengan 5 lapangan terbang antarabang­sa, 16 domes k dan 18 Stolports) serta satu lapangan terbang antarabang­sa di Turki. DAN WASILAH SAFETY SDN. BHD (No. Syarikat: 720271-H) NORSHARAH BINTI OTHMAN … RESPONDEN No. 2, Lorong 112 Perkampung­an Sg Isap 2, Jalan Gambang 25150 Kuantan Pahang Darul Makmur. Dan/atau di NOTIS PENGIKLANA­N PETISYEN NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI supaya satu Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas, WASILAH SAFETY SDN. BHD (No. Syarikat: 720271-H) telah dikemukaka­n oleh HONG LEONG BANK BERHAD (No. Syarikat: 97141-X) (selepas ini dirujukkan sebagai “Pempetisye­n tersebut”) pada 19 Julai 2019 di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Petisyen tersebut telah ditetapkan untuk pendengara­n di hadapan Mahkamah bersidang di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur (Mahkamah Insolvensi), Aras 5 Sayap Kiri Kompleks Mahkamah Jalan Duta pada pada pukul dan mana-mana pemiutang atau penyumbang syarikat yang dinamakan di atas yang ingin menyokong atau menentang suatu perintah bagi Petisyen Penggulung­an ini adalah dikehendak­i hadir di pendengara­n tersebut sama ada secara sendiri atau melalui peguamcara untuk tujuan tersebut; dan sesalinan Petisyen tersebut akan diberikan kepada manamana Pemiutang atau Penyumbang Syarikat yang dinamakan di atas oleh Pempetisye­n selepas pembayaran caj yang dikenakan untuk hal tersebut. Alamat penyampaia­n Pempetisye­n tersebut adalah di Consumer Collection-legal Operation, Tingkat 2, Tower A, Pj City Developmen­t , 15A, Jalan 219, Section 51A, 46100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Peguamcara bagi Pempetisye­n tersebut adalah Tetuan Thomas Ong Leong & Associates dan mempunyai alamat penyampaia­n di Blok 3A02, Menara Mutiara Majestic, No. 15, Jalan Othman, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. NORSHARAH BINTI OTHMAN d/a PERODUA SALES SDN BHD G14 & G16, Block C, Medan Warisan Lorong Seri Teruntum 1 25200 Kuantan Pahang Darul Makmur. bahawa satu telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh yang beralamat penyampaia­n di KENYATAAN TENDER 45/2019 DAN AMBIL PERHATIAN Petisyen Pemiutang RHB BANK BERHAD bertarikh BIL NO. TENDER PERIHAL KERJA 08.07.2019 01 Oktober 2019 Litigation & Recovery Department, Retail Collection­s & Recoveries Division, Retail Banking, Level 11, Cap Square Tower, No 10, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur 9.00 pagi MAHB-MASB/T/37/2019 1. Design And Construct The Proposed Resurfacin­g Of Runway And Its Associated Works At Langkawi Interna onal Airport dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan bermeterai Petisyen dan Afidavit tersebut bersama dengan satu salinan bermeterai Perintah untuk Penyampaia­n Ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di dan juga di MAHB-MASB/T/38/2019 2. Design And Construct The Proposed Resurfacin­g Of Runway And Its Associated Works At Lahad Datu Airport, Sabah Kuantan No. A 3928, Lorong Alor Akar 26, Alor Akar, 25250 Kuantan, Pahang Darul Makmur dan di No. 2, Lorong 112, Perkampung­an Sg Isap 2, Jalan Gambang, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur dan di d/a PERODUA SALES SDN BHD, G14 & G16, Block C, Medan Warisan, Lorong Seri Teruntum 1, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur iaitu alamatalam­at terakhir kamu sebagai Penghutang Penghakima­n yang diketahui seperti yang tertera di atas dan dengan mengiklank­an satu Notis di dalam satu keluaran akhbar harian tempatan berbahasa Malaysia bernama dan bahawa penampalan-penampalan tersebut dan penerbitan iklan ini dianggap sebagai penyampaia­n sempurna dan cukup bagi Petisyen Pemiutang terhadap kamu atas penamatan selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan seterusnya mengambil notis bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di pada pada iaitu hari yang kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuma­n terhadap kamu dengan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 01 Ogos 2019. ……………… t.t ……………… PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUANTAN MAHB-MASB/T/40/2019 3. Comprehens­ive Cleaning And Related Services For The Terminal Building And Surroundin­g Areas And Trolley Management At Miri Airport, Sarawak “Berita Harian” empat belas (14) hari MAHB-MASB/T/45/2019 4. Comprehens­ive Cleaning And Related Services For The Terminal Building And Surroundin­g Areas And Trolley Management At Langkawi Interna onal Airport Mahkamah Tinggi Malaya di 05 September 2019 jam Kuantan (Bahagian Kebankrapa­n) 9.00 pagi Ditandatan­gani ………… t.t……… Tetuan Thomas Ong Leong & Associates Peguamcara bagi Pempetisye­n Untuk keterangan lanjut mengenai tender ini, sila layari laman sesawang Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) di: Nota : Mana-mana orang yang berniat untuk menghadiri pendengara­n petisyen tersebut hendaklah menyerah dan menghantar melalui pos kepada tetuan Tetuan Thomas Ong Leong & Associates , Peguamcara yang dinamakan di atas suatu Notis bertulis mengenai niatnya untuk berbuat demikian. Notis itu hendaklah menyatakan nama dan alamat orang tersebut jika sebuah firma nama dan alamat firma tersebut dan hendaklah diserahkan atau jika diposkan hendaklah dihantar dalam masa yang mencukupi untuk mencapai nama di atas iaitu tidak lewat daripada pukul h ps://vms.malaysiaai­rports.com.my HAPPY GUESTS, CARING HOSTS NOTIS IKLAN Tetuan S.N.YAP & Associates, ini difailkan oleh Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di Unit 2-4, No. 18, Wisma Bandar, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur. Tel: 03-2697 2282 / Faks: 03-2691 4820 12.00 tengahari pada 30 September 2019. [Ruj: A/JC/RHB-BN/2019/155519/KM]

© PressReader. All rights reserved.