La Vanguardia (Català) : 2019-06-07

ECONOMIA : 75 : 63

ECONOMIA

63 DIVENDRES, 7 JUNY 2019 LA VANGUARDIA ECONOMIA MÓN EMPRESARIA­L Immobiliàr­ia Els diumenges amb Junta de Comerç, 16 | 08001 Barcelona [email protected]­nfants.org | Tel. 93 317 00 13 - Fax 93 301 16 06 www.casaldelsi­nfants.org Transferèn­cia o ingrés a: “La Caixa” 2100-3001-62-2500027076 / Catalunya Caixa 2013-0087-16-0200448775

© PressReader. All rights reserved.